Dzisiaj jest: Sobota, 13-07-2024 Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH ZESTAW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH

Joanna Figura , 6 maja 2024

KOMUNIKAT DLA MIESZKAŃCÓW POSIADAJĄCYCH ZESTAW KOLEKTORÓW SŁONECZNYCH  w ramach projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Szanowni Mieszkańcy,  informujemy, że w dniu 04.04.2024 r. zakończy się okres trwałości projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła w budownictwie jednorodzinnym na terenie Gminy Miedźna”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego.

Stosownie do treści §5 ust. 3 umów z 2017 oraz 2018 roku, zawartych ze wszystkimi właścicielami nieruchomości objętych projektem, dotyczących zobowiązań organizacyjno-finansowych:

„Po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1, zestaw kolektorów słonecznych przejdzie na własność Uczestnika projektu. Za przeniesienie na własność instalacji solarnej wraz z upływem okresu trwałości Projektu, Gmina nie pobierze dodatkowego wynagrodzenia. Forma w jakiej nastąpi przeniesienie prawa własności, zostanie uregulowane odrębną umową.”

W związku z powyższym, Wszystkich obecnych właścicieli nieruchomości, na których zostały wykonane instalacje z ww. projektu prosimy o osobiste stawiennictwo w Urzędzie Gminy Miedźna (ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna) w biurze referatu Inwestycji i Remontów, celem podpisania umowy przekazania instalacji kolektorów słonecznych na własność, w formie darowizny.

Prosimy o zabranie ze sobą dowodu osobistego w celu weryfikacji tożsamości.

Wszelkie informacje dostępne są w Referacie Inwestycji i Remontów lub pod numerem tel. 32 211 63 38 / 519 347 286.

W sytuacji, kiedy obecny Właściciel lub któryś ze Współwłaścicieli nieruchomości nie jest w stanie osobiście stawić się w celu podpisania umowy, może pisemnie upoważnić inną osobę do zawarcia tejże umowy. Upoważnienie winno zawierać imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL/ numer i serię dowodu osobistego osoby Upoważnionej oraz Upoważniającej.