Dzisiaj jest: Czwartek, 20-06-2024 Imieniny: Diny, Bogny, Florentyny

LXXVI sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 9 kwietnia 2024

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXXVI sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 16 kwietnia 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie:

 „Podejmowanie uchwał”

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji:

https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 Planowany porządek obrad LXXVI sesji Rady Gminy w dniu 16 kwietnia 2024 r.

 1. Otwarcie LXXVI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad LXXVI sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji LXXV z dnia 26 marca 2024 r.
 4. Omówienie i podjęcie uchwał:

  Projekt A/76
   w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030.
  Projekt B/76
  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024.
  Projekt C/76 w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy obiekcie zabytkowym wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków
  Projekt D/76 w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Miedźna
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
 7. Wolne wnioski i zapytania.
 8. Zamknięcie obrad LXXVI sesji Rady Gminy.