Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15-04-2024 Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

LXXIV sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 21 lutego 2024

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LXXIV sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 27 lutego 2024 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego”

„Podejmowanie uchwał”.

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad LXXIV sesji Rady Gminy w dniu 27 lutego 2024 r.

1. Otwarcie LXXIV sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

2.Wręczenie Złotej Odznaki Honorowej za zasługi dla Województwa Śląskiego.

3. Ustalenie porządku obrad LXXIV sesji.

4. Przyjęcie protokołu z sesji LXXIII z dnia 23 stycznia 2024 r.

5. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/74  w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/478/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2024 – 2030.
Projekt B/74
w sprawie zmiany uchwały Nr LXXII/479/2023 Rady Gminy Miedźna z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2024.

Projekt C/74 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku trybu przetargowego i zawarcia umowy najmu

Projekt D/74 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Miedźna

Projekt E/74 w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Miedźna w 2024 roku”

6. Interpelacje i zapytania radnych.

7. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań

inwestycyjnych w Gminie Miedźna.

8. Wolne wnioski i zapytania.

9. Zamknięcie obrad LXXIV sesji Rady Gminy.