Dzisiaj jest: Niedziela, 25-02-2024 Imieniny: Wiktora, Cezarego

Ważne zmiany dla właścicieli pojazdów.

Joanna Figura , 4 grudnia 2023

Od 1 stycznia 2024 roku zniesiony zostaje obowiązek zgłoszenia nabycia pojazdu i zostaje on zastąpiony obowiązkiem złożenia wniosku o rejestrację pojazdu.

Zgodnie z nowymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym, właściciel pojazdu na złożenie wniosku o jego rejestrację będzie miał 30 dni od dnia:

  1. nabycia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;
  2. dopuszczenia do obrotu przez organ Krajowej Administracji Skarbowej pojazdu sprowadzonego z terytorium państwa niebędącego państwem członkowskim Unii Europejskiej;
  3. sprowadzenia pojazdu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej z terytorium państwa członkowskiego Unii Europejskiej.

W przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami termin do złożenia wniosku o rejestrację pojazdu został wydłużony do 90 dni.

Niedochowanie tego terminu oznacza konsekwencje finansowe – nowelizacja przepisów wprowadziła sztywne stawki.

Właściciel pojazdu zostanie ukarany karą pieniężną w wysokości:

W przypadku nabycia pojazdu w drodze spadku termin na złożenie wniosku o rejestrację biegnie od dnia prawomocnego orzeczenia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku albo sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia. Współwłaściciele pojazdu ponoszą kary pieniężnie solidarnie.

Kar nie stosuje się w przypadku, gdy przed upływem terminu 30 dni (w przypadku przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie obrotu pojazdami – 90 dni) właściciel pojazdu nabytego i zarejestrowanego na terytorium RP odda pojazd do stacji demontażu pojazdów lub dokona jego zbycia.

UWAGA!

Od 1 stycznia 2024 roku nie będzie możliwości zgłaszania nabycia pojazdu.

BARDZO WAŻNE!

Bez zmian pozostaje obowiązek zawiadamiania o zbyciu pojazdu.

W tym przypadku ustawodawca również wprowadził stałą kwotę:

W tym przypadku współwłaściciele pojazdu również ponoszą kary pieniężnie solidarnie.

Nowelizacja przepisów nastąpiła na podstawie ustawy z 26 maja 2023 roku o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. 2023 poz. 1394).