Dzisiaj jest: Sobota, 24-02-2024 Imieniny: Macieja, Bogusza, Sergiusza

Lokalna Marka Ziemi Pszczyńskiej – można składać wnioski

Joanna Figura , 24 listopada 2023

III nabór – zapraszamy do składania wniosków o przyznanie marki!

Zapraszamy wszystkich lokalnych producentów, wytwarzających produkty na terenie powiatu pszczyńskiego do składania wniosków o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej dla swoich wyrobów.

Lokalną Markę Ziemi Pszczyńskiej można otrzymać, jeśli Wnioskodawca oraz produkty spełniają kryteria certyfikacyjne zawarte w zał. nr 1 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej.

Wnioski (zał. nr 2, zał. nr 3 lub zał. nr 4 Zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej) wraz z wymaganymi załącznikami należy składać od 22 listopada 2023 do 5 stycznia 2024 roku (decyduje data wpływu wniosku) elektronicznie na adres e-mail: wnioski@powiat.pszczyna.pl lub dostarczyć do Starostwa Powiatowego w Pszczynie (ul. 3 Maja 10, 43-200 Pszczyna, Wydział Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej – pokój nr 7).

Wszystkie dokumenty można pobrać poniżej lub otrzymać w Starostwie Powiatowym w Pszczynie, w Wydziale Promocji Powiatu i Integracji Europejskiej (pokój nr 7).

Dodatkowe informacje związane z naborem można uzyskać pod numerem telefonu (32) 449 23 63.

Zmiana zasad przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Od dnia 21 listopada 2023 roku obowiązują nowe Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej. W dokumencie wprowadzono następujące zmiany:

  • wnioskodawca może złożyć w jednym naborze – poza wnioskami o ponowne przyznanie marki – maksymalnie 3 wnioski,
  • wniosek o przyznanie lokalnej marki ma dotyczyć jednego, konkretnie określonego produktu,
  • produkt (poza spełnieniem kryteriów obowiązkowych) musi uzyskać minimum 11 pkt (w przypadku produktów certyfikowanych w 2022 i 2023 roku w ramach I i II naboru wniosków – 9 pkt),
  • kryterium „Produkt z miejscowych surowców” – żywność powinna w tej części uzyskać minimum 3 punkty (w przypadku produktów certyfikowanych w 2022 i 2023 roku w ramach I i II naboru wniosków obowiązują w tej części wcześniejsze wymagania).

Zachęcamy do składania wniosków! 

Pliki do pobrania

Zasady przyznawania i używania Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 1 – Kryteria certyfikacji w ramach Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 2 – Wniosek o przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 3 – Wniosek o ponowne przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 4 – Wniosek o honorowe przyznanie Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 5 – Wzór umowy o używaniu Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 6 – Wzór certyfikatu nadania lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej
Załącznik nr 7 – Księga identyfikacji wizualnej znaku Lokalnej Marki Ziemi Pszczyńskiej

Źródło: powiat.pszczyna.pl