Dzisiaj jest: Niedziela, 04-06-2023 Imieniny: Kwiryny, Franciszka

Konsultacje zrównoważonej mobilności miejskiej-ankieta

Joanna Figura , 24 marca 2023

Do 30 marca można wziąć udział w konsultacjach „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego” (SUMP OOF).

Zachęcamy mieszkańców do wypełnienia ankiety – KLIKNIJ

Zajmie to nie więcej niż 15 minut.

Wersja papierowa ankiety znajduje się w Urzędzie Gminy.

 

 

Baner z herbami gmin - rozwój komunikacji w Oświęcimskim obszarze funkcjonowania

„Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla oświęcimskiego obszaru funkcjonalnego” (SUMP OOF) jest planem działań skierowanych do obszaru miasta Oświęcim oraz okolicznych gminy obsługiwanych przez przewoźnika MZK Oświęcim, tj. Miedźna (miejscowość Wola), Oświęcim, Chełmek, Brzeszcze i Libiąż (sołectwo Gromiec).

Przez sformułowanie „mobilność miejska” należy rozumieć ogół zachowań transportowych związanych z przemieszczaniem się osób na danym obszarze i wszelkie zadania, inwestycje zmierzające do usprawnienia tych działań.  Plan będzie odzwierciedlać lokalną specyfikę zachowań transportowych oraz uwzględniać wszystkie elementy składające się na transport i mobilność miejską – czyli to, w jaki sposób i przy użyciu jakich środków transportu przemieszczają się mieszkańcy oraz jaka infrastruktura jest w tym celu wykorzystywana. Przy czym należy podkreślić, że zorganizowany transport publiczny to tylko jeden z elementów infrastruktury „przemieszczania się”.

Głównym celem SUMP jest poprawa i ułatwienie mobilności mieszkańców.

Plan ma dążyć do podnoszenia jakości życia mieszkańców miast i ich obszarów funkcjonalnych oraz obniżanie wpływu transportu na środowisko.

SUMP OOF ma przyczyniać się do zmniejszania negatywnego wpływu transportu na środowisko, takiego jak:

Warunkiem tych zmian jest zwiększenie roli środków transportu przyjaznych środowisku, do których należą:

Głos mieszkańców!

Serdecznie zachęcamy mieszkańców Gminy Miedźna do czynnego udziału w konsultacjach społecznych.

Wasza rola jest bardzo ważna, czekamy na Wasze odpowiedzi do 30 marca 2023 r.

Zapraszamy do udziału!