Dzisiaj jest: Niedziela, 04-06-2023 Imieniny: Kwiryny, Franciszka

LX sesja Rady Gminy Miedźna

Joanna Figura , 22 marca 2023

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LX sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 28 marca 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131, 43-227 Miedźna.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”

Mieszkańcy mogą również śledzić przebieg obrad Rady Gminy za pośrednictwem transmisji video, która prowadzona będzie online.

Link do transmisji: https://esesja.tv/transmisja_na_zywo/1232/rada-gminy-miedzna.htm

 

Planowany porządek obrad LX sesji Rady Gminy w dniu 28 marca 2023 r.

  1. Otwarcie LX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad LX sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji LIX z dnia 28 lutego 2023 r.
  4. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/60 w sprawie zmiany uchwały Nr LVI/391/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata 2023 – 2030

Projekt B/60 w sprawie zmiany Uchwały Nr LVI/392/2022 Rady Gminy Miedźna z dnia 22 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2023

Projekt C/60  w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Projekt D/60 w sprawie określenia zasad udzielania dotacji celowej z budżetu Gminy na realizację Programu ograniczenia niskiej emisji dla Gminy Miedźna

Projekt E/60 w sprawie zmiany Uchwały Nr XIX/149/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 9 marca 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Miedźna

Projekt F/60 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu

Projekt G/60 w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie uchwały przez zgromadzenie wspólników spółki Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.

Projekt H/60 w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej zwiększenia świadomości prawnej wśród lokalnej społeczności na temat transplantacji

Projekt I/60 w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej im. Stanisława Hadyny we Frydku poprzez likwidację oddziału przedszkolnego

Projekt J/60 w sprawie przekształcenia Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku poprzez przeniesienie siedziby

  1. Interpelacje i zapytania Radnych.
  2. Sprawozdanie Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad LX Sesji Rady Gminy.