Dzisiaj jest: Niedziela, 04-06-2023 Imieniny: Kwiryny, Franciszka

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z/s w Woli

Joanna Figura , 20 marca 2023

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o wywieszeniu na okres 21 dni:  od dnia 20.03.2023 r. do dnia 10.04.2023 r. w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w użyczenie – na czas oznaczony trzech lat – z przeznaczeniem  na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli (nieruchomość położona przy ul. Sportowej 2 we Frydku, 43-227 Frydek, zabudowana budynkiem o charakterze użytkowym, wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku oraz Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku):

  • nieruchomość składa się z działki oznaczonej numerem 198/20 o powierzchni 0,1196 ha, zabudowanej budynkiem o charakterze użytkowym, wolnostojącym, piętrowym, częściowo podpiwniczonym, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku o powierzchni użytkowej 551,11 m2. Nieruchomość zlokalizowana przy ul. przy ul. Sportowej 2, 43-227 Frydek.

W przedmiotowym budynku wyodrębnione zostały dwa samodzielne lokale użytkowe:

  • lokal nr 1 – Gminne Przedszkole Publiczne  „Bajka” we Frydku,
  • lokal nr 2 – Dom Socjalny we Frydku.

Lokal użytkowy nr 2, zlokalizowany na parterze i piętrze o powierzchni użytkowej 519,45 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi w piwnicy, tj. kotłownia o powierzchni użytkowej 31,66 m2, co daje łącznie 551,11 m2. Udział lokalu nr 2 wynosi 55111/80588 części gruntu (działka numer 198/20 o powierzchni 0,1196 ha) zabudowanej budynkiem, w którym mieści się Dom Socjalny we Frydku.

Jednostka ewidencyjna: 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny: 241003_2.0001, Frydek, arkusz mapy 4, numer jednostki rejestrowej G583, symbol użytku Bi, identyfikator budynku 241003_2.0001.389_BUD.

Dla ww. nieruchomości przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Pszczynie prowadzona jest księga wieczysta Nr KA1P/00029245/5, w której prawo własności wpisane jest na rzecz Gminy Miedźna.

Przeznaczenie przedmiotu użyczenia: na działalność statutową Gminnego Ośrodka Kultury w Miedźnej z siedzibą w Woli.

Okres użyczenia (czas trwania umowy użyczenia): czas oznaczony – trzech lat.

 

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr OR.0050.50.2023 z 16.03.2023 r. podpisane

Wykaz nieruchomości zał. do Zarządzenia Nr OR.0050.50.2023 z 16.03.2023 (367.8kB) Zapisz dokument Pokaż dokument
Informacja dot. wykazu nieruchomości OR.0050.50.2023 z 16.03.2023 z podpisem (999.2kB) Zapisz dokument Pokaż dokument