Dzisiaj jest: Niedziela, 25-02-2024 Imieniny: Wiktora, Cezarego

REKRUTACJA DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

Joanna Figura , 31 stycznia 2023

TERMINY REKRUTACJI  DO KLASY I SZKOŁY PODSTAWOWEJ

  1. TERMINY

Terminy przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do klas I szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym  2023/2024 określone zostały w załączniku do Zarządzenia nr OR.0050.17.2023 Wójta Gminy Miedźna  z dnia 30 stycznia 2023 r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym składania dokumentów, do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna w roku szkolnym 2023/2024 dostępnego pod adresem: https://bip.miedzna.pl/?c=997

 

Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, do klas I publicznych szkół podstawowych przedstawia poniższa tabela:

 

Harmonogram czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna
L.P. Czynność Postępowanie rekrutacyjne Postępowanie uzupełniające
1. Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły podstawowej wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę
w postępowaniu rekrutacyjnym
od 01.03.2023r.

do 04.04.2023r.

od 29.05.2023r.

do 05.06.2023r.

do oddziału sportowego w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 01.03.2023r. do 16.03.2023r.
do oddziału sportowego
w szkole podstawowej ogólnodostępnej
od 29.05.2023r.
do 02.06.2023r.
2. Przeprowadzanie prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe do 24.03.2023r. do 05.06.2023r.
3. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów, którzy uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w art. 157 ust. 2 pkt 3 ustawy Prawo oświatowe 05.04.2023r. do godz. 15 07.06.2023r. do godz. 15
4. Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie do szkoły podstawowej i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym, w tym dokonanie przez przewodniczącego komisji rekrutacyjnej czynności, o których mowa w art. 150 ust. 7 ustawy Prawo oświatowe1 od 06.04.2023r.
do 19.04.2023r.
od 12.06.2023r.
do 19.06.2023r.
5. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów zakwalifikowanych 21.04.2023r. do godz. 15 20.06.2023r. do godz. 15
6. Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia 28.04.2023r. 21.06.2023r.
7. Podanie do publicznej wiadomości przez komisję rekrutacyjną listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych 05.05.2023 r. 22.06.2023 r.

 

  1. KRYTERIA

Kryteria oraz przydzielone tym kryteriom punkty i dokumenty potwierdzające spełnienie tych kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do klas pierwszych szkół podstawowych, a zamieszkałych poza obwodem szkoły, znajdują się w Uchwale Nr XXXIV/186/2017 Rady Gminy Miedźna z dnia 14 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów oraz przyznania określonej liczby punktów kryteriom i określenia dokumentów potwierdzających ich spełnianie w postępowaniu rekrutacyjnym do przyjęcia kandydatów do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miedźna a zamieszkałych poza obwodem szkoły: http://www.zoiw.miedzna.pl/files/Zalacznik_nr_2_kryteria_do_klas_pierwszych_szkol_podstawowych.pdf

 

Dokumenty związane z rekrutacją będą dostępne w szkołach podstawowych na terenie naszej gminy. W razie pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z wybrana szkołą.