Aktualności

Zwrot podatku akcyzowego w 2023 roku

Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2023 roku. Uprzejmie informujemy, iż producent rolny może składać do wójta właściwego ze względu na miejsce położenia [...]

Hej kolęda!

24 stycznia w Woli odbył się X Wojewódzki i XVIII Gminny Wieczór Kolędowy. Było rodzinnie, radośnie i gwarnie. Przyjechało do naszej gminy wiele zespołów, które wspólnie kolędowały. Kolędy i pastorałki od [...]

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów zaprasza na posiedzenie komisji, odbędzie się w dniu 30 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. [...]

Zaproszenie na obrady LVIII sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady LVIII sesji Rady Gminy Miedźna, które odbędą się dnia 31 stycznia 2023 r. o godz. 15:00 w sali konferencyjnej, w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. [...]

Ostrzeżenie hydrologiczne

WCZK w Katowicach informuje, że Biuro Prognoz Hydrologicznych w Krakowie, Wydział Prognoz i Opracowań Hydrologicznych w Krakowie wydało ostrzeżenie hydrologiczne nr 23 z dnia 24.01.2023 r. dot. zjawiska: wezbranie z [...]

Modernizacja gospodarstw rolnych – wkrótce nabory w obszarach E (nawadnianie) i F (zielona energia)

Od 31 stycznia 2023 r. rolnicy, którzy planują w swoich gospodarstwach inwestycje związane z nawadnianiem lub wykorzystaniem zielonych źródeł energii, będą mogli ubiegać się o wsparcie finansowe. Nabory wniosków prowadzone [...]

Rozporządzenie Wojewody – wysoce zjadliwa grypa ptaków

Informujemy, że w gospodarstwie na terenie powiatu cieszyńskiego stwierdzono ognisko choroby-wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) podtyp H5N1. W związku z powyższym w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego z dnia 20 [...]