Dzisiaj jest: Sobota, 03-06-2023 Imieniny: Leszka, Tamary, Karola

OD 1 GRUDNIA MOŻNA SKŁADAĆ WNIOSKI O DODATEK ELEKTRYCZNY

Joanna Figura , 1 grudnia 2022

Ogrzewasz dom, lub mieszkanie energią elektryczną, od 1 grudnia Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli rozpoczyna przyjmowanie wniosków o wypłatę dodatku elektrycznego.

Dodatek wypłacany jest przez wójta ze względu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy, jako jednorazowe świadczenie w wysokości 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5000 kilowatogodzin, zostanie on podwyższony do 1500 zł.

Komu należy się dodatek elektryczny do prądu?

Zgodnie z ustawą jednorazowy dodatek elektryczny otrzymają te gospodarstwa domowe, które zużywają energię elektryczną do ogrzewania, w tym wykorzystują pompy ciepła. Wysokość dodatku będzie wynosiła 1000 zł. Natomiast w przypadku rocznego zużycia energii elektrycznej powyżej 5 MWh (5000 kilowatogodzin), zostanie on podwyższony do 1500 zł. W tym wypadku wnioskodawca dołącza do wniosku rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Dodatek elektryczny nie dla fotowoltaiki

Właściciele domów, którzy zainwestowali w fotowoltaikę nie dostaną dodatku elektrycznego, nawet jeśli mają też pompę ciepła. W ustawie wyraźnie podkreślono, że jeśli gospodarstwo domowe korzysta z energii elektrycznej wytwarzanej z mikroinstalacji fotowoltaicznej, dodatek elektryczny nie przysługuje. Dodatek elektryczny nie przysługuje również gospodarstwom domowym objętym pozytywnie rozpatrzonym wnioskiem o wypłatę dodatku węglowego lub dodatku do innych źródeł ciepła, jak pellet, gaz LPG, drewno czy olej opałowy.

W jakim terminie można składać wnioski?

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego można składać od 1 grudnia 2022 do 1 lutego 2023 r. Wnioski złożone po tym terminie pozostaną bez rozpatrzenia. Gmina na wypłatę środków finansowych ma czas do 31 marca 2023 r. Zgodnie z rozporządzeniem do wniosku dołącza się rozliczenie z przedsiębiorstwem energetycznym potwierdzające zużycie energii elektrycznej w 2021 r. przekraczające 5 MWh.

Gdzie należy składać wnioski?

Mieszkańcy Gminy Miedźna wypełniony formularz wniosku mogą złożyć w wersji papierowej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej przy ul. Poprzecznej 1 , 43-225 Wola w godzinach pracy:

Informacja tel.

 Można też przesłać w formie papierowej na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli ul. Poprzeczna 1 , 43-225 Wola.

Elektronicznie:  pobrać plik zgodnie z wzorem wniosku, wydrukować, wypełnić i przesłać wyłącznie za pośrednictwem platformy ePUAP korzystając z usługi:
„Wyślij pismo ogólne”  jako odbiorcę podając: GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ W MIEDŹNEJ Z SIEDZIBĄ W WOLI (gops-miedzna)

Przed wysłaniem Wniosku należy go podpisać podpisem kwalifikowanym lub profilem Zaufanym!

WAŻNA INFORMACJA! Wnioski przesłane za pośrednictwem korespondencji e-mail nie będą rozpatrywane.

Podstawa prawna:

Ustawa z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej ( Dz.U.2022. poz. 2127)

 

Wzór wniosku do pobrania:
Instruktaż jak wypelnic wniosek o dodatek elektryczny gospodarstwa domowe

Wniosek o wypłatę dodatku elektrycznego