Dzisiaj jest: Czwartek, 22-02-2024 Imieniny: Marty, Malgorzaty, Piotra

Akcja zima 2022/2023

Marek Brol , 18 listopada 2022
Wójt Gminy Miedźna informuje, że w związku z podpisaną umową na wykonanie zadania pn.: „Zimowe utrzymanie dróg administrowanych przez gminę Miedźna w sezonie zimowym 2022/2023” w zakresie dróg gminnych wykonawcą jest wyłoniona w drodze przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego firma MarMasz Rafał Maryjosz z siedzibą 43-227 Grzawa, ul. Nad Wisłą 4.
Osobami bezpośrednio nadzorującymi wykonywaną usługę odśnieżania są sołtysi poszczególnych sołectw.
Numery kontaktowe:
  • sołectwo Miedźna – Bronisław Śmieja tel. 697 691 176
  • sołectwo Grzawa – Barbara Maroszek tel. 697 447 603
  • sołectwo Frydek – Janusz Pławecki tel. 519 347 293
  • sołectwo Gilowice – Jan Nowak tel. 606 664 727
  • sołectwo Góra – Marian Libera tel. 519 347 299
  • sołectwo Wola – Anna Nycz tel. 502 317 809
  • sołectwo Wola I – Andrzej Nelec tel. 519 347 296
  • sołectwo Wola II – Tomasz Ladrowski tel. 519 347 295
Jednocześnie informujemy, że drogi powiatowe znajdujące się na terenie gminy Miedźna w zakresie Zimowego utrzymania dróg w sezonie zimowym 2022/2023 utrzymywane są przez Powiatowy Zarząd Dróg w Pszczynie, ul. Sygietyńskiego 20, 43-200 Pszczyna, tel./32/ 212 80 68, całodobowy numer telefonu  501 716 376.