Dzisiaj jest: Niedziela, 25-02-2024 Imieniny: Wiktora, Cezarego

Budowa obwodnicy Oświęcimia

Joanna Figura , 24 października 2022

Przekazany został plac budowy wykonawcy i rozpoczęły się roboty na kolejnym odcinku realizacyjnym drogi ekspresowej S1 pomiędzy Mysłowicami a Bielskiem-Białą, którego częścią jest obwodnica Oświęcimia (DK 44 klasy GP). Wojewoda Małopolski wydał zgodę i postanowienie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla tej budowy.

Zakres inwestycji

W ramach inwestycji wykonawca wybuduje m.in. Dwujezdniową, dwupasową, drogę klasy GP (główna ruchu przyspieszonego) o długości ponad 9 km, pięć skrzyżowań o ruchu okrężnym oraz przebuduje sieć istniejących dróg. Obwodnica wyposażona będzie w urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego, ochrony środowiska oraz systemy odwodnienia i oświetlenia.

Projekt musiał uwzględnić zapisy raportu z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa

Szczególnego podejścia wykonawcy wymaga fragment drogi zlokalizowany w sąsiedztwie byłego nazistowskiego obozu koncentracyjnego i zagłady Auschwitz-Birkenau. Opracowano Raport z oceny oddziaływania na dobro światowego dziedzictwa – Auschwitz-Birkenau niemiecki, nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady (1940-1945), w którym szczegółowo opisano genezę specjalnego traktowania tego obszaru. Przeprowadzono analizy uwarunkowań lokalizacji i rozwiązań elementów drogi oraz sformułowano zalecenia, które należało ująć na kolejnych etapach przygotowania i realizacji inwestycji.

Raport był analizowany przez ekspertów wskazanych przez UNESCO. Wykonawca opracowując projekt budowlany uwzględnił zapisy zawarte w raporcie i zastosował rozwiązania zgodne z tymi zapisami. Sprawą priorytetową jest bezkonfliktowe funkcjonowanie obiektów z Listy światowego dziedzictwa UNESCO oraz drogi krajowej.

Koszt inwestycji 467 mln zł brutto.

Budowa obwodnicy Oświęcimia na tle całości inwestycji:

Odcinek I: węzeł Kosztowy II – węzeł Oświęcim

 • droga ekspresowa o długości 12,865 km
 • obwodnica Bierunia o długości 2,1 km
 • trzy węzły drogowe: Kosztowy II, Lędziny, Bieruń
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Lędziny Wschód oraz Lędziny Zachód

 

Odcinek II: węzeł Oświęcim – Dankowice:

 • droga ekspresowa o długości 15,165 km
 • trzy węzły drogowe: Oświęcim, Wola, Brzeszcze

 

Odcinek III: Dankowice – węzeł Suchy Potok

 • droga ekspresowa o długości 12,02 km
 • dwa węzły drogowe: Stara Wieś, Suchy Potok
 • para Miejsc Obsługi Podróżnych o funkcji wypoczynkowo-usługowej: Dankowice Zachód oraz Dankowice Wschód
 • obwód utrzymania drogowego

Odcinek IV: obwodnica Oświęcimia, w zakres którego wchodzą:

 • droga dwujezdniowa o długości  9,045 km
 • trzy mosty : na Wiśle, Sole i Młynówce oraz wiadukt kolejowy

Wszystkie odcinki realizowane są w formule Projektuj i buduj, a docelowo droga S1 będzie mieć 135 km długości. Stanie się ekspresowym połączeniem od granicy państwa w Zwardoniu do lotniska w Pyrzowicach i autostrady A1, ale także ważnym połączeniem międzynarodowym. S1 znajduje się w VI korytarzu Transeuropejskiej Sieci Transportowej łączącej kraje basenu Morza Bałtyckiego z krajami Europy Południowej. Przebiega w osi priorytetowej TEN-T nr 25 czyli osi drogowej Gdańsk – Brno/Bratysława – Wiedeń. Przedłużeniem drogi ekspresowej S1 na południe od granic Polski jest słowacka autostrada D3, relacji Żylina - Skalite.

Kalendarium dla S1 Kosztowy – Bielsko-Biała, odcinek IV obwodnica Oświęcimia

 • 30 czerwca 2016 r. - Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
 • 31 grudnia 2019 r. – ogłoszenie o przetargu w Dz. Urz. UE
 • 27 marca 2020 r. – otwarcie ofert
 • 18 maja 2020 r. – informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
 • 10 lipca 2020 r. – podpisanie umowy
 • 05 maja 2021 r. – złożenie do Wojewody Małopolskiego wniosku o wydanie decyzji ZRID
 • 03 listopada 2021 r. – przekazanie przez UW dokumentacji do RDOŚ w Krakowie
 • 14 czerwca 2022 r. – wyrok NSA uchylający decyzję GDOŚ z 10 kwietnia 2020 r.
 • 03 października 2022 r. – wydanie decyzji reformatoryjnej przez GDOŚ
 • 04 października 2022 r. – wydanie postanowienia przez RDOŚ uzgadniającego warunki realizacji przedsięwzięcia
 • 18 października 2022 r. – wydanie decyzji ZRID przez Wojewodę Małopolskiego
 • kwiecień 2024 r. – umowny termin zakończenia robót

Zdjęcia (1)

Źródło: GDDKiA https://www.gov.pl/web/gddkia/generalna-dyrekcja-drog-krajowych-i-autostrad