Dzisiaj jest: Czwartek, 25-04-2024 Imieniny: Marka, Jaroslawa, Wasyla

System dystrybucji jodku potasu w powiecie pszczyńskim.

Joanna Figura , 14 października 2022

Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego w Pszczynie publikuje listę punktów dystrybucji jodku potasu. Ewentualna dystrybucja tabletek zawierających jodek potasu wśród mieszkańców poszczególnych gmin w naszym powiecie będzie się odbywała tylko w sytuacji ogłoszonego zagrożenia.

blister białych tabletek i żółty znak ostrzegający przed zagrożeniem radiacyjnym

 

Plan dystrybucji preparatów stabilnego jodu ma charakter działania prewencyjnego. W przypadku ewentualnej awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu zalecane jest podanie osobom przebywającym na zagrożonym terenie tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu. Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem, blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

W każdej gminie powiatu wójtowie i burmistrz wyznaczyli punkty, które w razie konieczności będą dystrybuować tabletki z jodkiem potasu. Zgodnie z aktualnymi wytycznymi rządowymi, procedura dystrybucji zostanie uruchomiona dopiero po zaistnieniu zdarzenia uzasadniającego jego podanie (np. awarii elektrowni na skutek działań wojennych na terytorium Ukrainy). Gdyby zaistniała taka sytuacja, informacja o konieczności pobrania tabletek będzie przekazywana m.in. za pośrednictwem TV, smsów (alert RCB) czy mediów społecznościowych i stron www.

Jednocześnie informujemy, że tego typu niebezpieczeństwo obecnie nie występuje. Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Zachęcamy do śledzenia monitoringu radiacyjnego za pośrednictwem strony Polskiej Agencji Atomistyki otwiera się w nowym oknie

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji zapewnia, że odpowiednia ilość jodku potasu została zabezpieczona. Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu. Równocześnie przestrzega się przed profilaktycznym przyjmowaniem jodku potasu.

Jodek potasu będzie wydawany osobom pełnoletnim bez konieczności okazywania dokumentu. Jedna osoba będzie mogła pobrać tabletki dla pozostałych domowników. Co ważne, punkty zostaną uruchomione dopiero w momencie ogłoszenia akcji jodowej.

Zachęcamy do zapoznania się z lokalizacjami punktów na terenie powiatu pszczyńskiego w poszczególnych gminach oraz z broszurą informacyjną Ministerstwa Zdrowia.

Wykaz punktów wydawania tabletek jodku potasu w powiecie pszczyńskim

Gmina Miedźna

Gmina Goczałkowice-Zdrój

Gmina Kobiór

Gmina Pawłowice

Gmina Pszczyna

Gmina Suszec

Profilaktyka jodowa

W przypadku awarii elektrowni jądrowej i uwolnienia do atmosfery radioaktywnego jodu konieczne jest podanie osobom, przebywającym na zagrożonym terenie, tabletki zawierającej wysokie stężenie stabilnego jodu.

Przyjęcie tabletki nasyca tarczycę stabilnym jodem blokując wchłanianie przez nią radioaktywnego jodu i zapobiegając jego gromadzeniu.

Aby zapewnić odpowiednią ochronę, lek należy przyjąć doustnie, niezwłocznie po otrzymaniu komunikatu od właściwych służb o wystąpieniu skażenia radiacyjnego (najlepiej w ciągu 2 godzin). Przyjęcie tabletek w ciągu 8 godzin od ekspozycji na działanie promieniowania nadal pozostaje korzystne.

Zgodnie z rekomendacjami Ministra Zdrowia wskazane jest podanie preparatu wszystkim osobom do 60 roku życia. Osoby niepełnoletnie powinny przyjąć produkt leczniczy pod nadzorem rodzica lub osoby wykonującej zawód medyczny.

Dawkowanie tabletek ze stabilnym jodem zależy od wieku. Stosowanie dawki większej lub mniejszej od zalecanej może zagrozić zdrowiu.

Wskazówki dotyczące przyjmowania tabletek ze stabilnym jodem

Aby uzyskać odpowiednią dawkę dla niemowląt i małych dzieci, należy przełamać tabletkę wzdłuż linii podziału i podać dziecku wskazaną część tabletki.
Tabletki można rozgryzać lub połykać w całości. Dla dzieci karmionych piersią można rozkruszyć tabletki i rozpuścić je w wodzie, syropie lub innym płynie.

Kiedy nie przyjmować leku?

Ostrzeżenia i środki ostrożności

Uważaj jeśli:

Pamiętaj, zwróć się o poradę lekarza przed przyjęciem leku

Państwowa Agencja Atomistyki i Centralne Laboratorium Ochrony Radiologicznej prowadzą stały monitoring poziomu promieniowania w atmosferze. Wyniki monitoringu oraz komunikaty dostępne są na stronie internetowej otwiera się w nowym oknie

Jeśli wystąpią jakiekolwiek objawy niepożądane oraz w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, skontaktuj się z lekarzem lub farmaceuty.

* źródło materiałów graficznych: Ministerstwo Zdrowia

 

Plik do pobrania: Rekomendacje 2 marzec 2022

Źródło: powiat.pszczyna.pl