Dzisiaj jest: Poniedziałek, 15-04-2024 Imieniny: Ludwiny, Waclawy, Anastazji

Wzór wniosku – dodatek węglowy

Joanna Figura , 17 sierpnia 2022

Dzisiaj tj. 17.08.2022r. wchodzą w życie przepisy nowego rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o dodatek węglowy. Oznacza to, że gospodarstwa domowe mogą już przystąpić do wnioskowania w swojej gminie o wypłatę 3000 zł dodatku na zakup węgla.

Dodatek węglowy przysługuje jednorazowo w wysokości 3000 zł osobie w gospodarstwie domowym, gdzie głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe – zasilane węglem kamiennym, brykietem lub peletem, zawierającymi co najmniej 85% węgla kamiennego. Konieczny jest wpis lub zgłoszenie do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego można złożyć za pomocą środków komunikacji elektronicznej, wówczas jednak wniosek ten opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub uwierzytelnia z wykorzystaniem profilu zaufanego.

Można również złożyć wniosek osobiście lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Miedźnej z siedzibą w Woli, ul. Poprzeczna 1, w terminie do 30 listopada 2022r.

GOPS zaprasza Państwa w godzinach:

Telefon:
(32) 211-82-51
(32) 448-70-90
(32) 449-13-36

 

Oficjalny, aktualnie obowiązujący wzór wniosku o dodatek węglowy został umieszczony bezpośrednio w Rozporządzeniu Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 16 sierpnia 2022 r. w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku węglowego (Dz.U. 2022 poz. 1712).

 

Dokumenty do pobrania-dodatek węglowy: 

 

Wniosek o dodatek węglowy pdf.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego docx.

Klauzula RODO