Dzisiaj jest: Czwartek, 29-09-2022 Imieniny: Michala, Gabriela, Rafala

NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI BEZPOŚREDNIO Z TERYTORIUM UKRAINY

Joanna Figura , 15 marca 2022

INFORMACJA O ZMIANACH W ZASADACH PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O NADANIE NUMERU PESEL DLA OBYWATELI UKRAINY PRZYBYŁYCH DO POLSKI  BEZPOŚREDNIO Z  TERYTORIUM UKRAINY OD 24 LUTEGO 2022 R.

Od dnia 16 marca 2022 roku w związku z wejściem w życie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa z dnia 12 marca 2022r./Dz.U. z 2022r. poz. 583/ ulegają zmianie zasady przyjmowania wniosków o nadanie numeru PESEL tym osobom.

Kiedy możesz uzyskać

Możesz uzyskać numer PESEL, jeśli:

oraz przybyłeś(-aś) w okresie od 24 lutego 2022 r. na terytorium Polski bezpośrednio z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi w twoim kraju.

1. Przy składaniu wniosku o nadanie numeru PESEL obywatele Ukrainy i członkowie ich rodzin są zobowiązani dołączyć fotografię spełniającą wymania art. 29 ustawy o dowodach osobistych ( fotografia ma być kolorowa o wymiarach 35×45 mm, wykonana na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mająca dobrą ostrość oraz odwzorowująca naturalny kolor skóry, obejmująca wizerunek osoby od wierzchołka głowy do górnej części barków tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, przedstawiająca osobę w pozycji naturalnej, z zachowaniem symetrii w pionie i odzwierciedlająca w sposób nie budzący uzasadnionych wątpliwości wizerunek twarzy osoby ubiegającej się o nadanie numeru PESEL).

2. Podczas składania wniosku o nadanie numeru PESEL pobiera się od osoby, której wniosek dotyczy odciski palców. Nie pobiera się odcisków palców od osób, które nie ukończyły 12 roku życia, od której chwilowo nie jest możliwe pobranie odcisków któregokolwiek z palców, od której pobranie odcisków palców jest fizycznie niemożliwe.

3. Potwierdzenia tożsamości organ dokonuje na podstawie dokumentu podróży, Karty Polaka lub innego dokumentu ze zdjęciem umożliwiającego ustalenie tożsamości (nawet nieważnego), w przypadku osób, które nie ukończyły 18 roku życia również dokumentu potwierdzającego urodzenie.

4. Wniosek składa się osobiście w siedzibie gminy w postaci papierowej. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o nadanie numeru PESEL wniosek, składa jedno z rodziców, opiekun, kurator, opiekun tymczasowy ustanowiony przez sąd opiekuńczy, lub osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem. Jeżeli wniosek dotyczy dziecka do 12 roku życia to nie musi być ono obecne przy składaniu wniosku, z wyjątkiem sytuacji, w której ustalenie tożsamości dziecka nastąpić miało by w oparciu o oświadczenie.

Aby uzyskać profil zaufany, musisz mieć :

Proszę o wcześniejsze umówienie wizyty telefonicznie pod numerem telefonu:  tel/32 211 62 17, 32/211 6196 wew. 30

 

Dokumenty do pobrania:

RUS Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

UKR Wniosek o nadanie numeru PESEL w związku z konfliktem na Ukrainie

 

RODO

 

Informacje, jak to zrobić, dostępne są na rządowej stronie internetowej