Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25-10-2021 Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem.

Joanna Figura , 8 września 2021

Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony dziesięciu lat – z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o łącznej powierzchni 414,12 m2), w drodze bezprzetargowej.

Zgodnie z art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.)

Wójt Gminy Miedźna podaje do publicznej wiadomości informację o zamieszczeniu na okres 21 dni: od dnia 08.09.2021 r. do dnia 29.09.2021 r., na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna, wykazu nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miedźna, a przeznaczonej do oddania w najem – na czas oznaczony dziesięciu lat –    z przeznaczeniem na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych (lokal użytkowy o powierzchni 414,12 m2), w drodze bezprzetargowej:

Zestawienie powierzchni poszczególnych pomieszczeń wchodzących w skład ww. lokalu: 53,57 m2, 14,08 m2, 7,94 m2, 28,85 m2, 4,16 m2, 13,88 m2, 2,65 m2, 9,65 m2, 14,88 m2, 2,98 m2, 15,81 m2, 1,51 m2, 2,10 m2, 3,05 m2, 3,71 m2, 15,58 m2, 19,10 m2, 4,05 m2, 19,41 m2, 80,20 m2, 31,46 m2, 17,60 m2, 16,11 m2, 16,37 m2,  15,42 m2.

Nieruchomość położona jest w Woli przy ul. Poprzecznej 1, 43-225 Wola.  Jednostka ewidencyjna 241003_2, Miedźna, obręb ewidencyjny 241003_2.0006, Wola, arkusz mapy 4, jednostka rejestrowa gruntów G1168, użytek Bi, identyfikator budynku 241003_2.0006.1152_BUD.

Własność przedmiotowej nieruchomości wpisana jest na rzecz Gminy Miedźna w księdze wieczystej Nr KA1P/00039083/4 prowadzonej przez Wydział V Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowy w Pszczynie.

Przeznaczenie przedmiotu najmu: na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie świadczenia usług medycznych przez CONVERTERE Spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością.

Okres najmu (czas trwania umowy): na czas oznaczony dziesięciu lat.

 

Wykaz nieruchomości zamieszczony został na stronach internetowych Urzędu Gminy Miedźna  www.miedzna.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej.

Zarządzenie Nr OR.0050.136.2021 Gminy Miedźna z dnia 7 września 2021 r. w sprawie najmu lokalu użytkowego 414,12 m2, Poprzeczna 1.

Załącznik do Zarządzenia Nr OR.0050.136.2021 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.09.2021 r.

Informacja o podaniu do publicznej wiadomości wykazu nieruchomości – Zał. do Zarządz. OR.0050.136.2021 z 07.09.20121 r.

Zarządzenie Nr OR.0050.136.2021 Wójta Gminy Miedźna z dnia 07.09.2021 r.