Dzisiaj jest: Środa, 29-03-2023 Imieniny: Wiktoryna, Helmuta, Eustachego

Stypendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów.

Joanna Figura , 18 sierpnia 2021

Do 31 sierpnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów.

Stypendium Wójta może otrzymać uczeń lub student, który mieszka w Gminie Miedźna i nie ukończył 25 roku życia.

Warunkiem otrzymania stypendium są wysokie osiągnięcia edukacyjne lub sportowe uzyskane w roku szkolnym 2020/2021. O stypendia mogą ubiegać się finaliści i laureaci konkursów, olimpiad lub zawodów na szczeblu co najmniej ogólnopolskim lub studenci, którzy wykazali się wybitnymi osiągnięciami w pracy badawczo-naukowej, posiadają osiągnięcia artystyczne lub sportowe.

Wnioski mogą składać zainteresowani uczniowie i studenci, rodzice lub opiekunowie prawni, a także dyrektorzy i rady pedagogiczne. Do wniosku należy dołączyć poświadczone za zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzające odpowiednie osiągnięcia kandydata oraz zaświadczenia wydane przez upoważnione placówki potwierdzające osiągnięcia.

Wnioski składa się w kancelarii Urzędu Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Wniosek oraz Regulamin przyznawania stypendiów Wójta Gminy Miedźna dla uzdolnionych uczniów i studentów dostępne są również do pobrania na stronie internetowej Zespołu Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli w zakładce „Stypendia Wójta”.

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin_stypendia

Wniosek_o_przyznanie_stypendium_Wojta_Gminy_Miedzna _dla_uzdolnionych_uczniow_i_studentow