Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

„TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!”

Joanna Figura , 8 lipca 2021

Zachęcamy do udziału w projekcie „TAK dla pr@cy! Pr@ca jest ok!” (nr RPSL.07.01.03-24-0AHG/20), współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.

 

Celem projektu jest aktywizacja zawodowa osób po 30 roku życia, poszukujących pracy, pozostających bez zatrudnienia i pracujących.

Projekt skierowany do 192 osób z województwa śląskiego, które są osobami bezrobotnymi, biernymi zawodowo, osobami należącymi do grupy osób ubogich pracujących, osobami zatrudnionymi na umowy krótkoterminowe oraz pracujące w ramach umów cywilnoprawnych.

Projekt obejmuje także osoby powyżej 50 roku życia, osoby z niepełnosprawnościami, długotrwale bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, imigrantów, reemigrantów, osoby odchodzące z rolnictwa i ich rodziny, z wyłączeniem osób odbywających karę pozbawienia wolności- z wyjątkiem osób objętych dozorem elektronicznym.

Projekt realizowany jest w okresie: od 1 stycznia 2021 roku do 31.12.2022 roku

Całkowita wartość projektu: 2 007 002,09 PLN
Dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 1 906 651,98 PLN

Projekt realizowany jest przez:  Recon Consulting Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Projekt realizowany jest w ramach:  Osi priorytetowej VII. Regionalny rynek pracy,
Działania 7.1. Aktywne formy przeciwdziałania bezrobociu
Poddziałania 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących pracy i pozostających bez zatrudnienia

 

Więcej informacji znajduje się na stronie: https://takdlapracy.pl/