Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

GOK z dofinansowaniem MKDNiS.

Joanna Figura , 24 maja 2021

Radosne wieści z Gminnego Ośrodka Kultury.

GOK otrzymał dofinansowanie wniosku „Muzyka w kościołach – koncerty muzyki dawnej” z programu dotacyjnego Kultura – Interwencje, finansowanego ze środków Ministerstwa Kultury Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
Plakat Kultura-interwencje

Celem strategicznym programu dotacyjnego Kultura – Interwencje jest tworzenie warunków dla wzmacniania tożsamości i uczestnictwa w kulturze, a także upamiętniania polskiego dziedzictwa historycznego na poziomie regionalnym, lokalnym i krajowym poprzez finansowe wsparcie realizacji projektów upowszechniających dorobek kultury i zwiększających obecność kultury w życiu społecznym.

Program adresowany jest do samorządowych instytucji kultury, organizacji pozarządowych, kół gospodyń wiejskich, kościołów i związków wyznaniowych oraz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą.

W ramach programu można otrzymać dofinansowanie na realizację następujących rodzajów zadań:

  • organizacja wydarzeń kulturalnych o charakterze lokalnym lub ogólnokrajowym, kursów, szkoleń, spotkań, warsztatów, plenerów, wystaw (wraz z katalogami), konkursów, przeglądów, festiwali, koncertów, widowisk muzycznych, happeningów, spektakli teatralnych, realizacja działań edukacyjno-animacyjnych wspomagających lokalne społeczności w działaniach twórczych, działania interdyscyplinarne;
  • organizacja konferencji, seminariów, paneli dyskusyjnych, przeprowadzenie badań praktyk kulturalnych/uczestnictwa w kulturze;
  • organizacja rekonstrukcji historycznych, uroczystości upamiętniających postacie, wydarzenia, rocznice o charakterze patriotycznym.

W tym roku do programu zgłoszono 2591 wniosków (tj. o ok. 60% więcej niż rok wcześniej). W związku z ogromną liczbą złożonych wniosków, znacznie przewyższającą nabory z lat poprzednich, jak również wysokim poziomem prezentowanych projektów podwyższony został próg punktowy umożliwiający dofinansowanie zadań (zgodnie z par. 9 ust. 17 Regulaminu). Dofinansowanie otrzymały wnioski, które uzyskały minimum 79 punktów.

W załącznikach publikujemy listę wniosków rozpatrzonych pozytywnie (beneficjentów programu), listę podmiotów, które nie otrzymały dofinansowania (wnioski rozpatrzone negatywnie) oraz wykaz wniosków, które zawierały błędy formalne.

Niebawem GOK zaprosi Mieszkańców na niezwykłe artystyczne – barokowe wydarzenia.
Bardzo się cieszymy i gratulujemy Gminnemu Ośrodkowi Kultury.