Dzisiaj jest: Sobota, 13-08-2022 Imieniny: Diany, Hipolita, Poncjana

Czym ogrzewasz dom? Jeszcze w tym roku ruszy Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków.

Joanna Figura , 8 lutego 2021
W 2021 roku rozpocznie się proces przyjmowania deklaracji o sposobie ogrzewania pomieszczeń i podgrzewania wody. Będzie na to 12 miesięcy od uruchomienia rządowego systemu, którego projektowanie już trwa pod nadzorem Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego.

 

Tak powstanie CEEB – Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, wprowadzona ustawą o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw. CEEB ma być bazą, gdzie trafią dane nie tylko o źródłach spalania i ogrzewania. Trafią tam wszelkie informacje o kontrolach kominiarskich, kontrolach inspekcji ochrony środowiska, kontrolach z zakresu gospodarki odpadami. Będą też zbierane informacje o udzielonych dotacjach na OZE, wymianę pieców, termomodernizację oraz o dodatkach: energetycznym, mieszkaniowym, zasiłku celowym.

Co prawda Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków dopiero się tworzy, jednak niektóre jej części mają działać już wiosną tego roku. Wtedy też trzeba będzie złożyć obowiązkowe deklaracje dotyczącej źródeł energii w budynkach: domach jednorodzinnych i wielorodzinnych, lokalach usługowych, budynkach publicznych, biurach, magazynach, hotelach, budynkach gospodarczych, kościołach, szpitalach itp. Dzięki temu rząd zamierza zebrać dane na temat źródeł niskiej emisji, która jest główną przyczyną smogu w Polsce.

Do CEEB trzeba będzie zgłosić źródła spalania paliw o nominalnej mocy cieplnej do 1 MW, które teraz nie wymagają pozwolenia ani zgłoszenia. Baza ma zawierać informacje o wykorzystywanych na potrzeby budynku lub lokalu źródłach ciepła, w tym zasilania z sieci ciepłowniczej.

Deklaracje, dotyczące obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Miedźna, będzie można składać elektronicznie i pisemnie do wójta. Termin rozpoczęcia procesu zbierania deklaracji nie jest znany, ponieważ nie wiadomo dokładnie, kiedy system informatyczny CEEB będzie gotowy.

W przypadku budynków już istniejących czas na złożenie deklaracji to 12 miesięcy od ogłoszenia komunikatu ministra ds. budownictwa. Właściciele i zarządcy nowych budynków na złożenie deklaracji będą mieli 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni na złożenie nowej deklaracji.

Deklaracja będzie zawierać dane właścicieli lub zarządców budynków lub lokali: imię i nazwisko albo nazwę właściciela lub zarządcy oraz adres jego miejsca zamieszkania lub siedziby. W deklaracji trzeba będzie podać adres nieruchomości, liczbę i rodzaje używanych źródeł ciepła i spalania paliw, przeznaczenie tych źródeł i wykorzystywane w nich paliwa. Składający deklaracje mają podawać też  numer telefonu oraz adres poczty elektronicznej, jeśli takie posiadają.

Wzór deklaracji nie jest jeszcze znany, ma go określić dopiero minister ds. budownictwa.

W przypadku braku złożenia deklaracji będzie grozić grzywna, wymierzana na zasadach ogólnych Kodeksu wykroczeń, a więc od 20 zł do 5000 zł. Kary jednak będzie można uniknąć, przesyłając wymagane informacje do urzędu w ramach czynnego żalu.