Dzisiaj jest: Wtorek, 05-07-2022 Imieniny: Marii, Antoniego

Zbliża się termin na wymianę najstarszych kotłów na paliwo stałe oraz tych, bez tabliczek znamionowych.

Joanna Figura , 5 lutego 2021
Wszyscy użytkownicy, którzy wykorzystują do celów indywidualnego ogrzewania pozaklasowe kotły na paliwa stałe, które w 2017 roku były starsze niż 10 lat oraz te, które nie posiadają tabliczki znamionowej, muszą dokonać ich wymiany do końca 2021 r.
W przeciwnym razie grozi im grzywna od 500 zł do nawet 5000 zł.

Wymóg wymiany kotłów został wprowadzony w 2017 r. na mocy uchwały antysmogowej województwa śląskiego. Jej celem jest ograniczenie negatywnego oddziaływania zanieczyszczeń powietrza na zdrowie ludzi i na środowisko.

Objęte przepisami uchwały są wszystkie kotły, kominki i piece, które dostarczają ciepło do systemu centralnego ogrzewania lub wydzielają ciepło lub wydzielają ciepło i przenoszą je do innego nośnika.

 

Termin wymiany pieca lub kotła zależy od czasu jego użytkowania. Najstarsze kotły, czyli ponad 10-letnie lub urządzenia pozbawione tzw. tabliczki znamionowej muszą być wymienione do końca bieżącego roku. Na wymianę pozostałych jest nieco więcej czasu. Terminy ich wymiany określone uchwałą antysmogową przedstawiają się następująco:

 

Ponadto ograniczeniom i zakazom w eksploatacji urządzeń podlegają także kominki, kominki z płaszczem wodnym czy piece typu „koza”. Instalacje te będą mogły być nadal eksploatowane po 1 stycznia 2023 roku, o ile będą:

 

Stare kotły węglowe można wymieniać na nowe co najmniej 5 klasy. Najlepiej jednak, by w miarę możliwości zastosować inne, bardziej ekologiczne źródło ciepła.

 

Gmina Miedźna od 2018 roku prowadzi działania, których celem jest likwidacja, a w krótszej perspektywie przynajmniej ograniczenie zjawiska niskiej emisji.

W I etapie obejmującym 2018 rok wykonano 60 modernizacji: zdemontowano 2 szt. starych kotłów gazowych oraz 58 szt. kotłów węglowych i zamontowano 50 kotłów węglowych 5.klasy i 10 kotłów gazowych.

W II etapie obejmującym 2019 rok wykonano 115 modernizacji: zdemontowano 5 szt. starych kotłów gazowych oraz 110 szt. kotłów węglowych i zamontowano 60 kotłów węglowych 5.klasy i 55 kotłów gazowych.

W III etapie obejmującym 2020 rok wykonano 120 modernizacji: zdemontowano 12 szt. starych kotłów gazowych oraz 108 szt. kotłów węglowych i zamontowano 82 kotły węglowe ecodesign i 38 kotłów gazowych.

Łącznie dotychczas na walkę o czystsze powietrze w gminie wydatkowano środki w wysokości 4 048 317,24 zł, z tego środki w wysokości 1 935 924,64 zł stanowiły wkład mieszkańców a kwotę 2 112 392,60 zł przekazano mieszkańcom w formie dotacji z budżetu Gminy.

Zgodnie z dokumentami programowymi w 2021 przewiduje się realizację IV etapu obejmującego swoim zakresem 120 modernizacji, w tym 115 szt. starych kotłów węglowych oraz 5 szt. starych kotłów gazowych. Zamontowane zostanie 60 szt. kotłów węglowych ecodesign oraz 60 szt. kotłów gazowych, przy czym wartości te mogą ulec zmianie w zależności od potrzeb mieszkańców, po naborze wniosków.

Nabór wniosków odbędzie się w drugiej połowie marca, z terminem realizacji modernizacji najwcześniej w lipcu br.

Prosimy o śledzenie dalszych komunikatów w tej sprawie.

 

Obecnie na terenie Gminy Miedźna pojawiają się banery informujące o konieczności wymiany kotłów .