Dzisiaj jest: Piątek, 27-05-2022 Imieniny: Augustyna, Juliana, Magdaleny

ULGI I ZWOLNIENIA Z TYTUŁU PODATKÓW DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY MIEDŹNA W ZWIĄZKU Z KORONAWIRUSEM.

Joanna Figura , 28 października 2020
Przypominamy przedsiębiorcom, iż w dniu 26 maja 2020r. Rada Gminy mając na względzie wyjątkową sytuację spowodowaną epidemią koronawirusa, która ze względu na wprowadzone obostrzenia sanitarne sprawiła, iż wielu przedsiębiorców znalazło się w trudnej sytuacji ekonomicznej, uchwałą nr XXI/170/2020 wprowadziła zwolnienia z podatku od nieruchomości wskazanych przedsiębiorców, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Zwolnienie przysługuje za okres kwiecień i maj 2020r. i dotyczy gruntów, budynków i budowli związanych wyłącznie z prowadzeniem działalności gospodarczej przez przedsiębiorców, których dotyczył zakaz prowadzenia działalności. Przedsiębiorcy spełniający warunki zawarte w przedmiotowej uchwale mogą składać wymagane dokumenty do 31 grudnia 2020r.

Ponadto Przedsiębiorcy, których sytuacja z powodu pandemii pogorszyła się mogą na podstawie art. 67a ustawy Ordynacja podatkowa indywidualnie wystąpić z wnioskiem w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem podatnika lub interesem publicznym o odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej oraz umorzenie zaległości podatkowej. We wniosku  muszą wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku oraz dołączyć wymagane dokumenty.

Aktualnie przedsiębiorcy mają do wyboru wnioskując o ulgę w postaci odroczenia lub rozłożenia na raty podatków przyporządkować pomoc jako:

Wnioskując natomiast o ulgę w postaci umorzenia zaległości podatkowej należy wskazać, że chodzi o pomoc de minimis .

 

W związku z powyższym prosimy o rozważenie, który rodzaj pomocy publicznej będzie bardziej odpowiedni i adekwatny do sytuacji w jakiej znalazła się firma.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie, po złożeniu wniosku.

Wniosek wraz z kompletem dokumentów, można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP, pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna lub złożyć w skrzynce podawczej przy wejściu głównym do budynku Urzędu Gminy Miedźna.

Wszelkich informacji udziela Referat Podatków i Opłat, tel.: 32 211 62 18 lub 519347283