Dzisiaj jest: Wtorek, 07-12-2021 Imieniny: Marcina, Ambrożego, Teodora

Pomoc dla przedsiębiorców w zakresie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym.

Joanna Figura , 28 października 2020
Pomoc następuje na zasadach określonych w Uchwale Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

Covid-19, Wirus, Koronawirusy, Pandemia, Infekcja

 

Podmioty prowadzące działalność gospodarczą (osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki nieposiadające osobowości prawnej), które korzystają z lokali użytkowych wynajmowanych od Gminy Miedźna lub jej jednostek organizacyjnych, a których  płynność finansowa uległa pogorszeniu w wyniku wystąpienia negatywnych konsekwencji ekonomicznych będących następstwem stanu epidemii ogłoszonego z uwagi na rozprzestrzenianie się wirusa SARS-CoV-2, mogą złożyć wniosek o odstąpienie od dochodzenia przypadającym im należności o charakterze cywilnoprawnym.

Odstąpienie od dochodzenia należności cywilnoprawnych obejmuje wyłącznie czynsz za wynajem gminnych lokali użytkowych, opłaty z tytułu utrzymania czystości i porządku, odsetki z tytułu przekroczenia terminów płatności oraz rekompensatę za koszty odzyskiwania przedmiotowych należności.

Z tytułu najmu gminnych lokali użytkowych odstępuje się od dochodzenia należności cywilnoprawnych dla podmiotów, które w dniu 1 marca 2020 r. prowadziły działalność gospodarczą, a których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19. Przez pogorszenie płynności finansowej rozumie się spadek obrotów, tj. zmniejszenie sprzedaży towarów lub usług w ujęciu wartościowym w ten sposób, że obroty w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który podmiot wnioskuje o pomoc, obniżyły się w stosunku do obrotów uzyskanych w miesiącu styczniu 2020r. o co najmniej 20% w wyniku negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.

W celu uzyskania pomocy wnioskodawca obowiązany jest do złożenia:

  1. Wniosku o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 1 do ww. uchwały;
  2. Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku Nr 2 do ww. uchwały.

Pomoc na warunkach określonych w niniejszej uchwale może być udzielana do dnia 31 grudnia 2020 r.

Każda sprawa będzie rozpatrywana indywidualnie na wniosek przedsiębiorcy.

Dokumenty można:

  1. złożyć osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna: Kancelaria Główna,
  2. przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą e-PUAP,
  3. przesłać pocztą tradycyjną na adres: Urząd Gminy Miedźna, ul. Wiejska 131, 43-227 Miedźna.

Wszelkich informacji udziela Referat Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska ,   tel.: 32 211 61 96, 32 211 61 60 wew. 43 lub 519347288.

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o odstąpienie od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku  z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19 wraz z oświadczeniem o pogorszeniu płynności finansowej w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19;  Wniosek – Załącznik Nr 1
  2. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą negatywne konsekwencje ekonomiczne z powodu COVID-19;Formularz – Załącznik Nr 2
  3. Uchwała Nr XXI/176/2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. w sprawie odstąpienia od dochodzenia należności o charakterze cywilnoprawnym przypadających Gminie Miedźna lub jej jednostkom organizacyjnym, wymienionym w art. 9 pkt 3, 4 i 13 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w stosunku do podmiotów, których płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.Uchwała Nr XXI.176.2020 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 maja 2020 r. DZ. U. Woj. Śl. 4383