Dzisiaj jest: Czwartek, 30-03-2023 Imieniny: Anieli, Kwiryna, Leonarda

Ulgi z tytułu podatków dla Przedsiębiorców z terenu Gminy Miedźna w związku z koronawirusem.

Marek Brol , 20 marca 2020
W związku z szerzącą się epidemią koronawirusa podejmujemy działania mające na celu pomoc przedsiębiorcom działającym na terenie Gminy Miedźna.

Naszym celem jest ograniczenie uciążliwości wynikających z obecnej sytuacji, w jakiej znalazły się podmioty gospodarcze.

Przedsiębiorca, który z powodu epidemii koronawirusa ma problemy, by zapłacić podatek od nieruchomości lub podatek od środków transportowych, może ubiegać się o:

 

Przedsiębiorco,  jeśli chcesz skorzystać z ulgi, złóż odpowiedni wniosek w tej sprawie oraz dołącz do wniosku sprawozdanie finansowe za 2018r.,  lub 2019r., (np. bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie o przepływach pieniężnych, lub inne dokumenty potwierdzające  sytuację finansową).

We wniosku musisz wskazać, w jaki sposób epidemia koronawirusa wpłynęła na sytuację finansową Twojej firmy i brak możliwości opłacenia w terminie podatku.

Dokumenty do pobrania:

  1. wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami
  2. wniosek o odroczenie terminu płatności lub rozłożenie zapłaty podatku na raty

 

Ulgi będą udzielane w ramach pomocy de minimis. W związku z tym, należy złożyć dodatkowe dokumenty dotyczące pomocy publicznej. Jeżeli z analizy dokumentów będzie wynikało, że w okresie ostatnich 3 lat wielkość otrzymanej pomocy publicznej de minimis przekroczyła 200 tys. euro, nie będzie możliwości udzielenia ulgi.

Dokumenty do pobrania:

  1. formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis,
  2. oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy .

Wniosek wraz z wymaganymi dokumentami można przesłać w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą Epuap, a także złożyć w skrzynce dostępnej w naszym urzędzie lub wysłać pocztą.

Każdy wniosek będzie rozpatrywany indywidualnie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i po wykazaniu, że ograniczenia wprowadzone na terenie kraju w związku z koronawirusem, zagrażają dalszej działalności firmy.

Ze względu na sytuację, w jakiej znaleźli się wszyscy podatnicy, mogą pojawić się rozwiązania systemowe (rządowe) w zakresie odroczenia płatności podatków ze strony samego ustawodawcy.

 

W razie dodatkowych pytań, Referat Podatków i Opłat pozostaje do dyspozycji pod numerami telefonów: 32 211 62 18 lub 519347283

Dokumenty do pobrania:

  1. Wniosek o odroczenie zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami – do pobrania – wersja.doc
  2. Wniosek o rozłożenie zapłaty podatku na raty lub odroczenie terminu płatności – do pobrania – wersja doc
  3. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu sie o pomoc de minimis – do pobrania – wersja doc
  4. Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy lub o nieotrzymaniu pomocy – do pobrania – wersja doc