Dzisiaj jest: Sobota, 13-07-2024 Imieniny: Henryka, Kingi, Andrzeja

WAŻNY KOMUNIKAT! Informacja o profilaktyce przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

Zofia Fołta , 6 marca 2020

Wójt Gminy Miedźna apeluje do mieszkańców:

Pamiętajmy!
Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.
Przestrzegajmy zalecenia Głównego Inspektoratu Sanitarnego ws. zagrożenia koronawirusem.
Zachowajmy wszelką ostrożność i stosujmy się do zaleceń profilaktycznych.

 

Na stronie internetowej www.gis.gov.pl w zakładce Aktualności znajdują się komunikaty Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie koronawirusa SARS-CoV-2.
Prosimy o bieżące zapoznawanie się z zaleceniami.

Link do strony: gis.gov.pl/kategoria/aktualnosci/

 

LINK DO PLAKATU  ?

PLAKAT OGÓLNY – informacja dla cudzoziemców 

KV_plakat_A3 _ENG

KV_plakat_A3 _chiński

KV_plakat _A3_UA

KV_plakat _A3_RU

 

Ważne informacje o profilaktyce przeciwko koronawirusowi wywołującemu chorobę COVID-19.

 

Należy pamiętać o przestrzeganiu podstawowych zasad zapobiegawczych, które istotnie wpłyną na ograniczenie ryzyka zakażenia:

1. Często myć ręce

Należy pamiętać o częstym myciu rąk wodą z mydłem a jeśli nie ma takiej możliwości dezynfekować je płynami/żelami na bazie alkoholu (min. 60%). Wirus osłonięty jest cienką warstwą tłuszczową, którą niszczą detergenty, mydło, środki dezynfekcyjne, promienie UV.

Mycie rąk z użyciem wodą z mydłem zabija wirusa, jeśli znajduje się on na rękach.

2. Stosować zasady ochrony podczas kichania i kaszlu

Podczas kaszlu i kichania należy zakryć usta i nos zgiętym łokciem lub chusteczką –jak najszybciej wyrzuć chusteczkę do zamkniętego kosza i umyć ręce używając mydła i wody lub zdezynfekować je środkami na bazie alkoholu (min. 60%).

Zakrycie ust i nosa podczas kaszlu i kichania zapobiega rozprzestrzenianiu się zarazków,
w tym wirusów. Jeśli nie przestrzega się tej zasady można łatwo zanieczyścić przedmioty, powierzchnie lub dotykane, np. przy powitaniu, osoby.

3. Zachować bezpieczną odległość 

Należy zachować co najmniej 1-1,5 metr odległości od osoby, która kaszle, kicha i ma gorączkę. Gdy ktoś z chorobą układu oddechowego, taką jak zakażenie koronawirusem, kaszle lub kicha, wydala pod ciśnieniem małe kropelki zawierające wirusa.

4. Unikać dotykania oczu, nosa i ust

Dłonie dotykają wielu powierzchni, które mogą być zanieczyszczone wirusem. Dotknięcie oczu, nosa lub ust zanieczyszczonymi rękami, może spowodować przeniesienie się wirusa z powierzchni na siebie.

 

BARDZO WAŻNE LINKI  ?

wykaz_stacji_epidemiologicznych_wraz_z_numerami_telefonow

wykaz_oddzialow_zakaznych_wraz_z_numerami_telefonow

zasady_postepowania_w_podrozy_lotniczej_oraz_w_portach_lotniczych

informacja_dla_osob_powracajacych_z_chin_wloch_korei_poludniowej_i_iranuinformacja_dla_osob_powracajacych_z_chin_wloch_korei_poludniowej_i_iranu

https://www.gov.pl/web/zdrowie/co-musisz-wiedziec-o-koronawirusie 

 

INFORMACJE DLA RODZICÓW:  https://www.gov.pl/web/edukacja/o-czym-nalezy-wiedziec-zawieszenie-zajec-w-szkolach-przedszkolach-placowkach-oswiatowych–pytania-i-odpowiedzi