Dzisiaj jest: Poniedziałek, 18-10-2021 Imieniny: Juliana, Lukasza

Chcesz oddawać popiół? Zgłoś zapotrzebowanie na pojemnik!

Marek Brol , 2 września 2019

Szanowni mieszkańcy!

W związku ze wzrostem ilości odpadów oddawanych przez mieszkańców gminy, oraz potrzebą efektywniejszego przetwarzania śmieci zmieszanych,  planuje się wprowadzenie dodatkowej frakcji odbieranej selektywnie – popiołu.

Aktualnie mieszkańcy oddają selektywnie frakcje takie jak tworzywa sztuczne, papier i tekturę, szkło i odpady biodegradowalne. Kolejną frakcję stanowić będzie popiół. Podyktowane jest to stale wzrastającą ilością oddawanych odpadów. Większe ilości odpadów równają się większym opłatom ponoszonym przez mieszkańców. Należy wobec tego starać się, by jak najwięcej z oddawanych śmieci przetworzyć i właściwie zagospodarować. Popiół może być zagospodarowany w sposób ekologiczny, jest łatwy do wydzielenia spośród innych frakcji, a co więcej, jego selektywny odbiór pozwoli zmniejszyć ilość odpadów zmieszanych, odbieranych od mieszkańców i oddawanych do Regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. Co więcej, wydzielenie frakcji popiołu powinno wpłynąć korzystnie na ceny, gdyż cena przyjęcia na składowisko 1 Mg popiołu jest nieco niższa, niż kwota, jaką płacimy za 1 Mg odpadów zmieszanych.

Kolejnym argumentem są wytyczne, nakładające na gminę konkretne wytyczne w zakresie odpadów poddawanych recyklingowi. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, poziom ten w 2019 roku winien wynosić 40%, zaś w 2020 r. już 50%. W przypadku niedotrzymania tych wytycznych, gminę czekają dotkliwe kary finansowe.

W związku z planowaną zmianą, prosimy o informację, kto z mieszkańców oddaje popiół i nie zagospodarowuje go we własnym zakresie. Informacja ta jest nam niezbędna do oszacowania kosztów pojemników na popiół, w jakie chcielibyśmy Państwa zaopatrzyć. Z ww. informacją możecie Państwo zgłaszać się pod numer 32 211 61 96 wew. 24, 519 347 289, mailowo na adres odpady@miedzna.pl, lub osobiście w Referacie Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Miedźna do 10 września 2019 r.