Dzisiaj jest: Poniedziałek, 25-10-2021 Imieniny: Darii, Wilhelminy, Bonifacego

ŚWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 500+

Marek Brol , 19 czerwca 2019

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Miedźnej z/s w Woli informuje  o możliwości składania wniosków w formie:

Nie czekaj w kolejce – złóż wniosek on-line!

Ważne!

Świadczenie 500 + będzie przyznane do 31 maja 2021 roku.

Kolejne terminy składania wniosków 500 +:

Zmiany w Programie Rodzina 500+ od 1 lipca

Od 1 lipca 2019 roku świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało wszystkim dzieciom do 18. roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

Ponadto nie będzie konieczności zasądzania alimentów na dziecko przez osoby samotnie wychowujące.

Aby uzyskać prawo do świadczenia 500+ na nowych zasadach tj. od 1 lipca na dziecko, na które obecnie nie jest pobierane to świadczenie, matka albo ojciec (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu matki albo ojca), opiekun faktyczny dziecka, (jeżeli dziecko wspólnie zamieszkuje i pozostaje na utrzymaniu opiekuna faktycznego), albo opiekun prawny dziecka, albo dyrektor domu pomocy społecznej (w przypadku dziecka umieszczonego w domu pomocy społecznej) musi złożyć wniosek w okresie od 1 lipca 2019 r. do 30 września 2019r. 

Oznacza to, że tylko złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wnioskodawcy, że świadczenie wychowawcze na nowych zasadach zostanie wypłacone z wyrównaniem od lipca.

Jeśli wniosek zostanie złożony po 30 września, świadczenie będzie przysługiwać od miesiąca złożenia wniosku.

Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia wychowawczego na okres 2019/2021 przyjmowane będą od dnia 1 sierpnia 2019r., a w przypadku wniosków składanych drogą elektroniczną (poprzez kanał bankowości elektronicznej, portal Emp@tia lub portal PUE ZUS) – od dnia 1 lipca 2019r.

 Dodatkowe informacje można uzyskać w godzinach pracy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej  w Miedźnej z/s w Woli, ul. Poprzeczna 1 osobiście lub telefonicznie pod numerem telefonu 32 / 211 82 51 oraz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (www.mpips.gov.pl).