Zespoły

Wolanie

wolanie

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

Zespól Pieśni i Tańca „Wolanie” został założony przez Panią Helenę Rozmus w 1979 r. przy Kole Gospodyń Wiejskich w Woli. Piętnasto osobowa grupa śpiewała w czasie uroczystości sołeckich, na weselach a także w kościele. Przez trzy lata przygrywał im na akordeonie Pan Stanisław Mroziewicz, później Pan Zygmunt Pyrek i Pan Władysław Wróblewski. W 1995r. do grupy dołączyli mężczyźni oraz kapela rodzinna „Saternusy”. Głównym celem Zespołu jest kultywowanie i rozpowszechnianie folkloru i wszelkich zachowanych tradycji ziemi pszczyńskiej. „Wolanie” przy doborze repertuaru wzorują się na starych pieśniach, tekstach i melodiach, dzięki czemu zdobywają liczne nagrody i wyróżnienia. Biorą udział w festiwalach, przeglądach, biesiadach gminnych, wojewódzkich oraz krajowych.

Kierownikiem Zespołu jest Pani Urszula Pękała. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem sprawuje Pan Zygmunt Pyrek.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora Zespołu, organizuje i finansuje wyjazdy Zespołu na przeglądy. W 2000 r. GOK sfinansował nagranie kasety z najbardziej charakterystycznymi dla Zespołu pieśniami.

Kontakt do Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”

Kierownik Zespołu Pieśni i Tańca „Wolanie”: Pani Urszula Pękała.

Tel. kontaktowy: (32) 211 82 31, 609 732 083.

Swojanie

swojanie

Historia Zespołu Pieśni i Tańca „Swojanie”

Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie” powstał w 1994 roku z inicjatywy przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich we Frydku Pani Jolanty Kasperczyk. Repertuar Zespołu jest różnorodny. Opracowanych mają około 100 pieśni regionalnych, zebranych i spisanych od najstarszych mieszkańców.

Od początku działalności biorą udział w „Wiciach” w Chorzowie, w „Spotkaniach pod Brzymem” w Pszczynie, uczestniczą w przeglądach zespołów folklorystycznych w Bieruniu i Suszcu. Zespół miał też swój udział w audycjach radiowych i programach telewizyjnych.

Kierownikiem Zespołu jest Pani Jolanta Kasperczyk. Kierownictwo muzyczne nad Zespołem sprawuje Pan Andrzej Morkisz.

Zespół Pieśni i Tańca „Swojanie” zawiesił swoją działalność w 2013r.

Górzanie

gorzanie

Historia Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

Zespół Śpiewaczy „Górzanie” z Góry powstał w 1992 roku. Zespół powstał przy kościele, z inicjatywy księdza Piotra Zegrodzkiego i organisty Antoniego Botora.

Początkowo tworzyli chór kościelny, z czasem jednak przestało im to wystarczać i zaczęli śpiewać utwory folklorystyczne. Członkowie Zespołu oprócz pieśni kościelnych zaczęli do repertuaru włączać również pieśni ziemi pszczyńskiej. Po latach repertuar zaczął się powiększać. Zespół prezentuje folklor śląski ze szczególnym uwzględnieniem pieśni z rejonu powiatu pszczyńskiego.

Ze swoim repertuarem występują od lat na Festiwalu Folklorystycznym w Miedźnej, w Przeglądzie Kolęd w Bojszowach, Turnieju Zespołów Ludowych Ziemi Pszczyńskiej w Suszcu, Wojewódzkim Przeglądzie Wiejskich Zespołów Artystycznych w Brennej.

Kierownikiem Zespołu jest Pan Paweł Libera a instruktorem muzycznym Pan Władysław Wróblewski.

Gminny Ośrodek Kultury zatrudnia instruktora Zespołu, organizuje i finansuje wyjazdy Zespołu na przeglądy.

Kontakt do Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”

Kierownik Zespołu Śpiewaczego „Górzanie”: Pan Paweł Libera.

Tel. kontaktowy: (32) 211 71 74, 606 816 421

Silenzio

silenzio-orkiestra

Historia Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”

Orkiestra Dęta powstała w styczniu 1997r. z inicjatywy Henryka Odrobińskiego.  Pierwszym kapelmistrzem był Zygmunt Pyrek. Początkowo orkiestra występowała podczas uroczystości religijnych . W 2000r. po raz pierwszy wzieła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr OSP w Chorzowie i zdobyła wyróżnienie. W 2004r. orkiestra brała udział w Wojewódzkim Przeglądzie Zespołów Artystycznych ,,Brenna 2004″. Orkiestra brała także udział w filmie o historii Tyskich Browarów Książęcych. W 2006r.uświetniła w Warszawie w Sejmie obchody 25-lecia Partii Narodowo-Chrześcijańskiej. W lutym 2011r. nowym kapelmistrzem został Piotr Olearczyk, a instruktorem do nauki gry jest Stanisław Trembla. Pierwszy występ orkiestry z nowym kapelmistrzem odbył się podczas Gminnych Dożynek w 2011r. Od kwietnia 2012r. instruktorem jest także Katarzyna Sternat. Pod kierownictwem nowego kapelmistrza orkiestra dużo koncertuje gra muzykę poważną, filmową i rozrywkową. Orkiestra występuje na wszystkich uroczystościach gminnych i powiatowych a także poza granicami gminy czy powiatu. Obecnie orkiestra liczy 50 członków i 12 uczniów. W 2013r. orkiestra wzięła udział w Wojewódzkim Przeglądzie Orkiestr Dętych w Tąpkowicach kwalifikując się do Międzywojewódzkiego Przeglądu Orkiestr Dętych w Ciechocinku zdobywając 17 miejsce w Polsce.

W czerwcu 2015 roku orkiestra odniosła największy dotychczasowy sukces zdobywając I nagrodę na Międzynarodowym Festiwalu „Złota Trąbka”. Dużą zasługę w utrzymaniu orkiestry sprawuje Gminny Ośrodek Kultury.

Kontakt do Młodzieżowej Orkiestry Dętej „Silenzio”

Piotr Olearczyk (kapelmistrz): 606 343 445,  Łukasz Czyrwik (prezes): 500 093 306.

strona internetowa: www.mod-silenzio.pl