Komunikaty o stanie powietrza

05.07.2018 r. godz.16.49 powiadomienie WIOŚ o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu-2
Powiadomienie__I poziom ostrzegania 22.05.2018                                                (poziom informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)
Indeks jakości powietrza opis
Informacja zdrowotna Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)
 Powiadomienie WCZK 4.05.2018
Powiadomienie WCZK 30.03.2018