Komunikaty o stanie powietrza

POWIADOMIENIE o ryzyku przekroczenia wartości dobowej 150 µg/m3  dla pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu 09-10.11.2018 r.
Powiadomienie o wystąpieniu przekroczenia  norm zanieczyczenia powietrza  19.10.2018
Wprowadzenie Poziomu II ostrzegania w ramach Planu działań krótkoterminowych _ PM10 z dnia 18.10.2018
05.07.2018 r. godz.16.49 powiadomienie WIOŚ o ryzyku wystapienia przekroczenia poziomu alarmowego dla ozonu w powietrzu-2
Powiadomienie__I poziom ostrzegania 22.05.2018                                                (poziom informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)
Indeks jakości powietrza opis
Informacja zdrowotna Informacja o wystąpieniu I poziomu ostrzegania (poziom informacyjny i edukacyjny – kolor żółty)
 Powiadomienie WCZK 4.05.2018
Powiadomienie WCZK 30.03.2018