Przedszkola i żłobek

Gminne Przedszkole Publiczne nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. J. Tuwima w Woli

przedszk (2)

ul. Brzozowa 5, 43-225 Wola
tel./fax /32/ 211-84-37

Dyrektor: mgr Elżbieta Lisowska

e-mail: gpplwola@naszeprzedszkole.org
www.gpp1wola.naszeprzedszkole.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne nr 2 im. W. Chotomskiej w Woli

przedszk (3)

ul. Górnicza 47a, 43-225 Wola
tel./fax /32/ 211-82-06

Dyrektor: mgr Barbara Mosler

e-mail: p2wola@vp.pl
www.przedszkole2wola.edupage.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne nr 3 im. Kubusia Puchatka w Woli

przedszk (4)

ul. Górnicza 47b, 43-225 Wola
tel./fax /32/ 211-96-22

Dyrektor: mgr Jarosława Kozaryszczuk

e-mail: gpp3wolakubus@wp.pl
www.kubusioweprzedszkole.edupage.org

 

Gminne Przedszkole Publiczne „Bajka” we Frydku

przedszk (5)

ul. Sportowa 2, 43-227 Frydek
tel./fax  /32/ 211-62-14

Dyrektor: Izabela Jędrzejewska

e-mail: gppfrydek@wp.pl
www.przedszkole-frydek.pl

 

Oddziały Zamiejscowe Gminnego Przedszkola Publicznego „Bajka” we Frydku

ul. Korfantego 70, 43-227 Gilowice, tel. 665-310-500

 

Gminne Publiczne Przedszkole im. Marii Kownackiej w Miedźnej

przedszk (6)

ul. Wiejska 101, 43-227 Miedźna
tel./fax /32/ 211-61-11

Dyrektor: mgr Bożena Morkisz

e-mail: gppmiedzna@onet.eu
www.przedszkole.miedzna.pl

 

Punkt Przedszkolny Gminnego Publicznego Przedszkola im. Marii Kownackiej w Miedźnej

przedszk (7)

ul. Szkolna 23, 43-227 Miedźna tel. 721 459 029

 

Gminne Przedszkole Publiczne im. J. Brzechwy w Górze

przedszk (8)

ul. Kręta 13, 43-227 Góra
tel./fax /32/ 211-71-20

Dyrektor: mgr Teresa Capek

e-mail: kaczka676@wp.pl
www.przedszkole-gora.pl

 

Zespół „Kubusiowe Maluchy”

przedszk (1)

/w skład którego wchodzi klub dziecięcy oraz żłobek/
ul. Górnicza 47b, 43-225 Wola
tel. 603 365 027

Dyrektor: mgr Dorota Olszewska

e-mail: kubusiowemaluchy@interia.pl
www.kubusiowemaluchy.pl