Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”

Samorząd Województwa Śląskiego, dostrzegając w obliczu niżu demograficznego potrzebę wprowadzania nowych rozwiązań wspierających rodziny, przygotował projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny”. Projekt ten został wprowadzony z dniem 1 września 2014 r.

Celem projektu jest wzmocnienie i wsparcie rodzin, zwłaszcza wielodzietnych, zamieszkałych na terenie województwa śląskiego, poprzez współpracę Samorządu Województwa Śląskiego z gminami, instytucjami publicznymi, organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami działającymi na rzecz rodziny, a także z sektorem biznesu.

Aby go osiągnąć, prowadzone będą następujące działania:

Ułatwiając rodzinom dostęp do usług, przygotowano katalog ulg i uprawnień w śląskich instytucjach kultury, rekreacji, edukacji, ochrony zdrowia i transportu publicznego. Będą one udzielane na podstawie ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny (o której stanowi rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu dla rodzin wielodzietnych (Dz. U. z 2014 roku poz. 755 z późn. zm.)).

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie: http://www.slaskiedlarodziny.pl/

 

Projekt „Śląskie dla rodziny – Karta Dużej Rodziny” koordynuje:

Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego

ul. Modelarska 10

40-142 Katowice

Tel. 32 730 68 68

Fax 32 730 68 71

www.rops-katowice.pl

 

Głównym realizatorem projektu jest Województwo Śląskie:

Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego

ul. Ligonia 46, 40-037 Katowice

tel. centrala +48 (32) 20 78 888

www.slaskie.pl