Aktualności

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. [...]

Relacja z wizyty uczniów Szkoły Podstawowej w Górze w Urzędzie Gminy Miedźna

W środę, 11 stycznia 2017r. uczniowie kl. 5 a,b i 6-tej Szkoły Podstawowej im. Janusza  Korczaka w Górze, realizując projekt CEO Młody Obywatel  „Urząd od podszewki” odwiedzili Urząd Gminy w Miedźnej. Wójt [...]

72. rocznica „Marszu Śmierci”

W czwartek, 12 stycznia 2017r. w powiecie pszczyńskim odbyły się uroczystości upamiętniające 72. rocznicę „Marszu Śmierci”. W styczniu 1945r. naziści niemieccy podjęli decyzję o rozwiązaniu obozu koncentracyjnego [...]

Uwaga, zmiany w przepisach dotyczących usuwania drzew i krzewów

W związku ze zmianą od 1 stycznia 2017r. ustawy o ochronie przyrody, która między innymi znosi wymóg uzyskiwania zezwolenia na usuwanie drzew i krzewów z terenów nieruchomości stanowiących własność osób fizycznych, z [...]

Nowy numer „Gminnych Spraw” już w sklepach!

W sklepach jest już styczniowy numer miesięcznika „Gminne Sprawy”. W numerze m.in. Gmina Miedźna z budżetem na rok 2017. Ponad 8 mln zł pochłoną inwestycje Publikujemy wykaz inwestycji na ten rok O minionym roku w gminie i [...]

Dobro zło zwycięża – VI Marsz Pamięci

VI Marsz Pamięci podobnie jak w latach w ubiegłych, także w tym roku odbędzie się pod hasłem „Dobro zło zwycięża”. Pomysłodawcą rajdów pamięci jest Jan Stolarz z Oddziału PTTK Radlin „Sokół”, który skupił [...]

Zaproszenie do udziału w projekcie „Szansa na lepsze jutro”

Serdecznie zapraszamy osoby bezrobotne, o niskich kwalifikacjach, w wieku 30 lat i więcej, które są mieszkańcami województwa śląskiego – do wzięcia udziału w projekcie „Szansa na lepsze jutro”. W ramach [...]