Aktualności

Aktualizacja Strategii ZIT

Do 29 lipca br. Związek Subregionu Centralnego przyjmuje uwagi i sugestie dot. zmian do Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych – dokumentu, na podstawie którego będą realizowane projekty ZIT na obszarze Subregionu [...]

Konkurs fotograficzny „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”

Zarząd Województwa Śląskiego ogłasza Konkurs fotograficzny pt. „Wieś Województwa Śląskiego okiem obiektywu”. Celem konkursu jest promowanie walorów kulturowych i przyrodniczych śląskiej wsi oraz „dobrych praktyk” [...]

Ograniczenie Niskiej Emisji – pilotażowy program dla mieszkańców województwa śląskiego

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach rozpoczyna pilotażowy Program „Dofinansowanie zadań realizowanych przez mieszkańców województwa śląskiego na rzecz ograniczenia niskiej emisji”. O [...]

Ostrzeżenie meteorologiczne – intensywne opady deszczu, burze z gradem

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy /CBPM w Krakowie/ wydał ostrzeżenie meteorologiczne o wystąpieniu na obszarze województwa śląskiego 12-13 lipca br. intensywnych opadów deszczu oraz [...]

Sukces „Frydkowian”

Zespół Pieśni i Tańca „Frydkowianie” z kolejnego festiwalu wraca z nagrodą!  Zespół działający przy szkole podstawowej we Frydku zajął I miejsce na XXIII Regionalnym Przeglądzie Pieśni im. prof. A. Dygacza [...]

Stawiamy na edukację i cyfryzację

Gmina Miedźna pozyskała dofinansowanie na realizację czterech projektów. Ich łączna wartość to ponad 2,5 mln zł. Trzy z nich to projekty edukacyjne. Zakładają poprawę oferty edukacyjnej poprzez podniesienie jakości usług [...]

Gmina Miedźna zakwalifikowała się do dofinansowania na przebudowę ul. Kasztanowej i ul. Krętej w Górze

Wójt Gminy informuje, że gmina Miedźna zakwalifikowała się do współfinansowania ze środków  Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – „Budowa lub modernizacja dróg [...]