Aktualności

BEZPŁATNE SZKOLENIA W GMINIE

Obrady IV Sesji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady IV sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 22 stycznia 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna. Tematem [...]

Dbajmy o uśmiech każdego dziecka

Kondolencje

W imieniu swoim, Rady Gminy Miedźna oraz mieszkańców składamy szczere kondolencje. Przesyłamy wyrazy współczucia rodzinie, kolegom oraz mieszkańcom miasta z powodu ogromnej i niewymownej straty. Śmierć Pana Prezydenta Pawła [...]

27. Finał WOŚP za nami

W niedzielę, 13 stycznia 2019r. odbył się 27. Finał WOŚP. W tym roku w gminie Miedźna zebrano kwotę 31.899,23 zł, którą przekazano na rzecz Fundacji WOŚP. Członkowie oraz szef sztabu 27. Finału Wielkiej Orkiestry [...]

Ankieta dla mieszkańców naszej gminy

Szanowni Państwo, zachęcamy do wypełnienia poniższej ankiety. Ankieta dotyczy Państwa poziomu satysfakcji jako mieszkańców naszej gminy. Anonimowe ankiety przyczynią się do corocznej ewaluacji strategii. Link do ankiety: [...]

Oferta organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego

Poniżej publikujemy ofertę organizacji pozarządowej na realizację zadania publicznego – zajęcia ogólno rozwojowe z zakresu kultury fizycznej i rekreacji dla seniorów z terenu gminy Miedźna. Uproszczona oferta realizacji [...]