Aktualności

Dzień otwarty GKS „Piast” Wola w niedzielę, 16 września

Prezes GKS „Piast” Wola serdecznie zaprasza w niedzielę, 16 września br. w godzinach od  14.00 do 17.00 na dzień otwarty klubu zapaśniczego. Podczas dnia otwartego będzie możliwość zapoznania się z [...]

Odbiór odpadów komunalnych od nieruchomości położonych przy remontowanym odcinku ul. Korfantego w Gilowicach odbędzie się 10 września

W związku z prowadzonymi pracami remontowymi na odcinku ul. Korfantego w Gilowicach, Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Oświęcimiu informuje, że odpady komunalne z nieruchomości położonych przy tej części drogi zostaną [...]

Dotacja dla szkół podstawowych z gminy Miedźna na wyposażenie pracowni przyrodniczych

Ministerstwo Edukacji Narodowej przyznało gminie Miedźna środki z rezerwy części oświatowej subwencji. Kwota 74 183,00 zł  przeznaczona jest na dofinansowanie wyposażenia szkół podstawowych w pomoce dydaktyczne niezbędne [...]

Dotacja dla szkół z rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – Priorytet 3”

Cztery szkoły z terenu naszej gminy: Liceum Ogólnokształcące im. prof. Zbigniewa Religi w Gilowicach, Szkoła Podstawowa im. Janusza Korczaka w Górze, Szkoła Podstawowa im. Stanisława Hadyny we Frydku oraz Zespół [...]

Nowy projekt w szkołach w gminie Miedźna – „Przygoda z nauką”

Miło nam poinformować, że gmina Miedźna uzyskała dofinansowanie na realizację projektu „Przygoda z nauką” ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałania 11.1.1. „Wzrost [...]

Terminy zebrań wiejskich

W miesiącu wrześniu br. we wszystkich sołectwach gminy Miedźna odbędą się zebrania wiejskie. Tematem zebrań będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków funduszu sołeckiego. 11 wrzesień [...]

Kolejne dofinansowanie na zakup sprzętu dla Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Miedźna

Miło nam poinformować, że wniosek złożony przez gminę Miedźna pn.: ”Poprawa wyposażenia jednostek OSP gminy Miedźna w celu wzmocnienia potencjału służb ratowniczych” na kwotę 509 960,00 zł został wybrany do [...]