Aktualności

25.Finał WOŚP za nami

W niedzielę, 15 stycznia 2017r. braliśmy udział w zbiórce pieniędzy 25. Finału WOŚP. Finał organizowany był w Woli. Pieniądze do puszek na ulicach gminy zbierało 48 wolontariuszy, 20 osób pomagało w inny sposób: będąc [...]

Ankieta – Kształcenie Dorosłych

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym na temat: KSZTAŁCENIE DOROSŁYCH 2 stycznia – 28 lutego 2017r. Badanie realizowane jest przez sieć ankieterską, techniką bezpośredniego wywiadu z [...]

Ankieta BADANIE BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym na temat: BADANIE BUDŻETÓW GOSPODARSTW DOMOWYCH, BADANIE KONDYCJI GOSPODARSTW DOMOWYCH, BADANIE AKTYWNOŚCI EKONOMICZNEJ LUDNOŚCI. badania reprezentacyjne stałe [...]

Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym

Urząd Statystyczny w Katowicach informuje o badaniu ankietowym na temat: Ankieta Koniunktury w Gospodarstwie Rolnym Metoda  Pozyskania Informacji Badanie realizowane jest w drodze samodzielnego przekazania danych przez Internet 19 [...]

Pszczyńscy strażacy najlepsi

W sobotnie przedpołudnie, 14 stycznia 2017r. w hali sportowej w Gilowicach po raz kolejny odbył się Noworoczny Turniej Piłki Nożnej Policjantów i Strażaków. Do rozgrywek zgłosiło się sześć drużyn. Droga do zwycięstwa [...]

Relacja z pikniku świątecznego w SP2 w Woli

W piątek, 13 stycznia 2017r., w Szkole Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli już po czwarty odbył się Świąteczny Piknik zorganizowany przez Radę Rodziców. Spotkanie rozpoczęło się [...]

Konsultacje społeczne projektu uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji

Na podstawie art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity Dz. U. [...]