Oferta inwestycyjna

Gmina Miedźna oferuje szereg interesujących nieruchomości z atrakcyjną lokalizacją przeznaczonych do sprzedaży. Są to zarówno działki niezabudowane przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jak i działki przeznaczone w planie pod zabudowę usługowo– produkcyjną.

1.

Miejscowość: Wola

Położenie: ul. Międzyrzecka

Powierzchnia: 1,8029 ha

Opis nieruchomości:

Kompleks działek niezabudowanych położonych w centrum sołectwa Wola włączonych Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 5 czerwca 2012r. (Dz.U. poz. 667) do Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej.

Oferowany do sprzedaży kompleks  zawiera trzy działki o powierzchniach w przedziale od 0,3588 ha do 0,7231 ha, wraz z możliwością kupna działek na powiększenie przedmiotowych nieruchomości. Od strony ul. Międzyrzeckiej wykonana jest droga dojazdowa do nieruchomości. Działki posiadają uzbrojenie w przyłącza prądu, gazu, kanalizacji sanitarnej, oraz sieci wodociągowej. W sąsiedztwie znajduje się dyskont Biedronka, stacja transportowo – warsztatowa STW oraz MTM CEE Sp. z o.o. firma świadcząca usługi odtłuszczania, mycia i gratowania przemysłowego w outsourcingu.

Działki ujęte są w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedźna jako teren przeznaczony pod zabudowę usługowo – produkcyjną.

Działki są przeznaczone do sprzedaży za pośrednictwem Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Tyska.

Lokalizacja poniżej:

2.

Miejscowość: Wola

Położenie: ul. Kasztanowa

Powierzchnia: 2,4928 ha

Opis nieruchomości: Kompleks działek niezabudowanych, położonych bezpośrednim sąsiedztwie zabudowań Kopalni KWK Piast. Działki mogą zostać zagospodarowane na potrzeby produkcji, rzemiosła, usług lub wytwórczości. Obecnie działki nie posiadają dostępu do uzbrojenia infrastruktury technicznej w zakresie sieci komunalnych położonych w obszarze ul. Kasztanowej. Działki są przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokalizacja poniżej:

kasztanowa

 

3.

Miejscowość: Frydek

Położenie: ul. Miodowa

Powierzchnia: od 0,1451 ha do 0,1485 ha

Opis nieruchomości: Teren obejmuje dwie działki przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. Każda z działek ma kształt prostokąta o wymiarach około: 56 m długości i 25 m szerokości. Media: na działkach znajduje się woda, linie energetyczne biegną po drugiej stronie drogi, kanalizacja jest podciągnięta około 60 m od działek, natomiast gaz znajduje się obok zabudowań przy dwóch drogach bocznych prostopadłych do działek. Działki położone są w cichej i spokojnej okolicy. Działki są przeznaczone do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokalizacja poniżej:

miodowa

 

4.

Miejscowość: Góra

Położenie: ul. Pszczyńska

Powierzchnia: 0,0821 ha

Opis nieruchomości: Nieruchomość niezabudowana, oznaczona numerem 387/42, położona bezpośrednio przy drodze wojewódzkiej ul. Pszczyńskiej. Działka obejmuje kształtem zbliżony do prostokąta obszar o szerokości 26m i długości ok.31-32m, posiada dostęp do uzbrojenia w sieci: kanalizacji (zachodnia część działki), wodociągowej i gazowej (wzdłuż granic działki), oraz sieci energii elektrycznej (ul. Pszczyńska i ul. Długa). Działka posiada wydaną decyzję o warunkach zabudowy pn. „budowa budynku mieszkalno – usługowego na działce 387/42 w Górze przy ul. Pszczyńskiej”.

Działka jest przeznaczona do sprzedaży w ramach przetargu ustnego nieograniczonego.

Lokalizacja poniżej: