logotypes_bottom 

„Modernizacja źródeł ciepła w gminnych obiektach sportowych – kryta pływalnia w Woli”

Koszt całkowity projektu 522 854,43 PLN

Wartość dofinansowania 361 322,17 PLN

Projekt obejmuje montaż instalacji solarnej na obiekcie krytej pływalni w Woli wraz z modyfikacjami systemu hydraulicznego basenu i jego sterowania dla poprawy efektywności energetycznej obiektu. Celem projektu jest wprowadzenie i wykorzystanie ekologicznych rozwiązań, które będą miały istotne znaczenie dla ochrony środowiska naturalnego. Rezultatem będzie poprawa jakości powietrza, a w dłuższej perspektywie przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom klimatu.

Realizacja projektu obejmować będzie: