Dzisiaj jest: Czwartek, 17-10-2019 Imieniny: Wiktora, Marity, Ignacego

Obrady XII sesji Rady Gminy Miedźna

Marek Brol , 2019-09-18

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XII sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 25 września 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Informacja na temat działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach.” oraz  „Podejmowanie uchwał”.

Planowany porządek obrad XII sesji Rady Gminy w dniu 25.09.2019 r.

  1. Otwarcie XII sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
  2. Ustalenie porządku obrad XII sesji.
  3. Przyjęcie protokołu z sesji XI z dnia 13 sierpnia 2019 r.
  4. Interpelacje i zapytania radnych.
  5. Informacja na temat działalności Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Gilowicach.
  6. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/12 w sprawie uchylenia uchwały nr VI/48/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu przez Gminę Miedźna.

Projekt B/12 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019;

Projekt C/12 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata  2019 – 2026;

Projekt D/12 w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie Aneksu Nr 2 do Porozumienia Międzygminnego Nr OR-o.031.2.2018.VIII z dnia 1 marca 2018 r. w zakresie lokalnego transportu zbiorowego;

Projekt E/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XXX/228/2013 Rady Gminy Miedźna z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej położonej na terenie sołectwa Miedźna (Dz. U. Woj. Śląskiego z 2013 r., poz. 3010);

Projekt F/12 w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Miedźna.

  1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  2. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych w Gminie Miedźna.
  3. Wolne wnioski i zapytania.
  4. Zamknięcie obrad XII sesji Rady Gminy.