Dzisiaj jest: Poniedziałek, 19-08-2019 Imieniny: Boleslawa, Juliana

Obrady XI sesji Rady Gminy

Marek Brol , 2019-08-06

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady XI sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 13 sierpnia 2019 r. o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

Planowany porządek obrad XI sesji Rady Gminy w dniu 13.08.2019 r.

 Otwarcie XI sesji i stwierdzenie jej prawomocności.

  1. Ustalenie porządku obrad XI sesji.
  2. Przyjęcie protokołu z sesji X z dnia 11 lipca 2019 r.
  3. Interpelacje i zapytania radnych.
  4. Omówienie i podjęcie uchwał:

– Projekt A/11 w sprawie uchylenia uchwały Nr IX/82/2019 Rady Gminy Miedźna z dnia 25 czerwca 2019 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Pszczyńskiemu;

– Projekt B/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata  2019 – 2026;

Projekt C/11 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019;

Projekt D/11 w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego;

-Projekt E/11 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek obowiązkowego tygodniowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze
w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Miedźna.

  1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
  2. Sprawy bieżące.
  3. Zamknięcie obrad XI sesji Rady Gminy.