Dzisiaj jest: Wtorek, 22-10-2019 Imieniny: Halki, Filipa, Salomei

Obrady IX sesji Rady Gminy

Marek Brol , 2019-06-18

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na obrady IX sesji Rady Gminy Miedźna, która odbędzie się w dniu 25 czerwca 2019 r. o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Miedźna, przy ul. Wiejskiej 131.

 

Tematem obrad sesji będzie: „Podejmowanie uchwał”.

 

Planowany porządek obrad IX sesji Rady Gminy w dniu 25.06.2019 r.

 1. Otwarcie IX sesji i stwierdzenie jej prawomocności.
 2. Ustalenie porządku obrad IX sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z sesji VIII z dnia 28 maja 2019 r.
 4. Informacja Wójta Gminy z prowadzonych prac oraz realizacji zadań inwestycyjnych
  w Gminie Miedźna.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Omówienie i podjęcie uchwał:

Projekt A/9 w sprawie zmiany uchwały Nr III/17/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miedźna na lata  2019 – 2026;

Projekt B/9 w sprawie zmiany uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Miedźna z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu gminy Miedźna na rok 2019;

Projekt C/9 w sprawie zawarcia porozumienia pomiędzy Gminą Miedźna a Gminą Miasta Tychy dotyczącego zasad prowadzenia punktu katechetycznego nauczania religii prowadzonego przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór w Tychach;

Projekt D/9 w sprawie wprowadzenia regulaminu korzystania z boiska do piłki siatkowej plażowej
w Górze przy ulicy Parkowej na terenie Gminy Miedźna.

 1. Odpowiedzi na zgłoszone interpelacje i zapytania radnych.
 2. Wolne wnioski i zapytania.
 3. Zamknięcie obrad IX sesji Rady Gminy.