Posiedzenie Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna

Przewodnicząca Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna zaprasza na wyjazdowe posiedzenie Komisji, które odbędzie dniu 22.10.2019 r. o godz. 12:00. Rozpoczęcie posiedzenia w Zespole Szkolno – Przedszkolnym w [...]