Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na  wyjazdowe posiedzenie, które odbędzie się w dniu 17.10.2019 r. o godz. 14:00 w Zespole Oświaty i Wychowania w Miedźnej z s. w Woli przy ul. Poprzecznej 1. [...]