Zebranie wiejskie w sołectwie Góra

Zebranie wiejskie w Górze odbędzie się  19.09.2019r. godz. 18:00- sala w Domu Socjalnym w Górze; Tematem zebrania będzie: Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego na 2020 r.

Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 19 września 2019 r. o godz.15:30 w sali konferencyjnej w [...]