Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji w dniu 06.05.2019 r. o godz. 17:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy przy ul. Wiejskiej 131. Porządek posiedzenia: Otwarcie posiedzenia i [...]

Posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Miedźna zaprasza na posiedzenie komisji, które odbędzie się w dniu 06.05.2019 r. o godz. 17:00 w sali posiedzeń Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy [...]

Posiedzenie Wszystkich Komisji Rady Gminy Miedźna

Przewodniczący Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się w dniu 6 maja 2019 r. o godz.15:30 w sali konferencyjnej w budynku [...]