Wyjazdowe posiedzenie Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Oświaty i Spraw Społecznych Rady Gminy Miedźna

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Miedźna zawiadamia, że w dniu 02.04.2019 r. o godz. 9:00 odbędzie się wspólne wyjazdowe posiedzenie wraz z Komisją Oświaty i Spraw Społecznych. Zbiórka w Zespole Szkolno – [...]