Wspólne posiedzenie wszystkich komisji

Przewodniczący Rady Gminy Miedźna zaprasza na wspólne posiedzenie wszystkich komisji, które odbędzie się dnia 10 grudnia 2018 r. o godz.15:30 w Biurze Rady Gminy w budynku administracyjnym Urzędu Gminy Miedźna, przy [...]