Posiedzenie I sesji Rady Gminy Miedźna

Postanowienie  Komisarza Wyborczego W Bielsku-Białej  z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Miedźna i w celu złożenia ślubowania przez Wójta Gminy Miedźna  Na podstawie art. [...]